Eskülin Ayrışması Testi

Bu test, S. agalactiae ile S. faecalis 'i birbirinden ayırmada işe yarar. Bir glikozid olan eskulin, etkenlerin enzimleri vasıtasıyla hidrolize edilerek ayrıştırılır. Deney, eskulinli buyyon veya agarda uygulanabilir.

Materyal

1) İçinde eskulin bulunan buyyon (eskulinli buyyon, 5 ml) veya katı besiyeri (eskulinli agar)
2) Mikroorganizmanın saf ve taze kültürü
3) Kontrol pozitif (S. faecalis) ve negatif (S. agalactiae) mikroorganizma kültürleri

Metot

Üremiş mikroorganizmalardan sıvı ve katı besiyerlerine ekimler yapılarak 37°C 1-7 gün kadar inkube edilir.Kültürler her gün gözle kontrol edilirler.

Değerlendirme

1) Katı besiyerinde koloni etrafında oluşan siyahlanma eskulinin hidrolize olduğunu ifade eder (pozitif reaksiyon). Negatif durumlarda, hiçbir değişiklik görülmez.
2) Pozitif olgularda eskulinli brothda siyah-kahverengi renk meydana gelir.