Litmuslu Süt Testi

Bu test, mikroorganizmaların litmus katılmış sütte üremelerini ve sütte meydana gelen değşiiklikleri (litmusun renginin açılması veya koyulaşması, sütün pıhtılaşması, vs.) incelemek amacıyla yapılır. Süt içerdiği maddeler (protein, laktoz, mineral maddeler, vitaminler, yağ, vs.) nedeniyle çok iyi besleyici bir ortam olduğu gibi, mikroorganizmaları da üretici bir niteliğe sahiptir. Bakteriler ürerken laktozu ayrıştırarak oluşturdukları organik asitler nedeniyle pH'nin düşmesine ve bunun sonucu litmus'un renginin acılmasına neden olurlar. Asit ortam aynı zamanda süt proteini olan kazeinin pıhtılaşmasına da yol açar. Laktozun ayrışma ürünleri arasında meydana gelen gazlar da, süt pıhtısının parçalanmasına sebep olurlar.

Meydana gelebilecek değişiklikleri kolay görebilmek için süte katılan litmus (veya brom kresol purpul, klorfenol kırmızısı, metilen mavisi) nötral pH da leylak kırmızısı rengindedir. Asit ortamda açık pembe ve alkalide de mavi bir renk alır. Litmus aynı zamanda, sütteki, oksidasyon ve redüksiyon için de bir indikatördür. Redüksiyon, sütün renginin açılmasını (beyazımsı) sağlar. Süt pıhtılaşınca, üst kısmında sarımsı bir sıvı oluşur (süt serumu). Pıhtı sonradan peptonize olur ve eriyebilir.

Materyal

1) İçinde litmus bulunan sütlü besi yerleri
2) Mikroorganizmaların saf ve taze kültürleri
3) Kontrol pozitif (E. coli asit ve A. faecalis alkali) ve negatif (P. vulgaris) mikroorganizma kültürleri
4) Ekilmemiş litmuslu süt.

Metot

İndikatörlü süte mikroorganizma ekildikten sonra 37 °C de 1-7 gün inkübe edilir. Her gün oluşan değişikliklere dikkat edilir.

Değerlendirme

1) Sütle laktozun ayrışması sonu asit meydana gelmesi, Litmus'un renginin pembeleşmesine ve aynı zamanda sütün pıhtılaşmasına neden olur.
2) Sütteki amino asitlerin ayrışması sonucu oluşan amonyak pH'nın yükselmesine ve ortamın mavi renge dönüşmesine yol açar.
3) Litmusun redüksiyonu renginin beyaz sarı olmasına sebep olur.
4) Gaz teşekkülü (CO2, H2) pıhtının parçalanmasını sağlar.
5) Süt pıhtısının proteolitik enzimler sonucu hidrolizasyonu (peptonizasyon) sütlü ortamın berraklaşmasına neden olur.

Dikkat edilecek noktalar

1) Bu test, mikroorganizmaların identifikasyonlarında ikinci derecede kullanılır.
2) Süte, bromkresol purpul katıldığı durumlarda, nötral sütte gri-mavi, asitte sarı ve alkalide mavi renk meydana gelir.
Klorfenol kırmızısı bulunan sütte, sarı-yeşil renk asidi, kırmızı-mavi alkaliyi, mavi-yeşil oksidasyonu, beyaz renk redüksiyonu ve mavi-gri renkte hiçbir değişikliğin
olmadığını ifade eder.
3) Süt fazla kaynatılırsa karamelize olabilir.
4) Homogenize süt kullanılmamalıdır.