Metil Kırmızısı Testi

Bu test, glikozun fermentatif metobolize olması sonu besi yerinde organik asitlerin meydana glediğini ve pH'nın düştüğünü ortaya koymak için yapılır. Deney, mikroorganizma cinslerinin (E. coli +, Enterobacter aerogenes -, E. cloacae -) ve türleri (L. monocytogenes +) ayırmada kullanılır. Metil kırmızısı solusyonu pH 6.0 da sarı renk ve pH 4.4 den aşağıda kırmızı renk gösterir.

E. coli tarafından glikozun ayrıştırılması yanda gösterilmiştir.


Materyal

1) Tüpte hazırlanmış Clark ve Lubs besi yeri (MR/VP buyyonu)
2) Saf ve taze mikroorganizma kültürleri
3) Kontrol pozitif (E. coli) ve negatif (E. cloacae) mikroorganizma kültürleri
4) Metil kırmızısı pH indikatörü
5) Ekilmemiş besiyerleri

Metot

Üremiş kültürlerden, besi yerlerine ekimler yapılır ve tüpler 37 °C de 2-7 gün inkubasyona bırakılır. Üzerine metil kırmızısı solusyonunundan 4-5 damla damlatılır ve iyice karıştırılır.

Değerlendirme

Metil red, besi yerine damlatıldıktan sonra üstte kırmızı renkli bir halkanın meydana gelişi pozitif metil kırmızısı testi olarak kabul edilir. Negatif reaksion halinde üst tarafta sarı bir halka görülür.

Dikkat edilecek noktalar

1) Kültürlerin yeterince inkubasyonda kaldıktan sonra test uygulanmalıdır.
2) Besi yerine katılan peptonların metil kırmızısı testi üzerine etkisi fazladır. Ayıraç, iyice kontrol edilmiş olmalıdır.
3) Besi yerlerinde glikoz oranı % 0.5 den aşağı olmamalıdır ve fosfat buffer içermelidirler.
4) Laboratuvarlar, kendilerine en uygun besi yerini, miktarını, üreme durumunu, vs. hususları dikkate alarak testi uygulamalıdırlar.