Hippurat Hidrolizasyon Testi

Bu test, bazı bakterilerce sentezlenen hippurat hidrolase (hippurilase) enzimi yardımıyla sodyum hippurat'ı (hippurik asit) hidrolize ederek benzoik asit ve glisin'e ayrıştırma yeteneğini belirlemede kullanılır.

Streptokokların tiplendirilmesinde yararlanılan bu test sadece ß-hemolitik olanlarda denenmelidir. Hippurat hidrolase enzimi intrasellüler, emolabil, antjenik olup optimal aktivite için pH 7.1 - 9.0 arası olmalıdır.

Materyal

1) Tüp içinde sodyum hippurat buyyonu (veya hippurat agar)
2) Mikroorganizmaların saf ve taze kültürleri
3) Kontrol pozitif (S. agalactiae) ve negatif (S. uberis) kültürleri
4) Asid ferrik klorid (Fe3Cl3.6H2O + HCl)

Metot

1) Kültürlerden, hippuratlı buyyonlara ekim yapılarak 37 °C de 4-5 gün inkubasyona bırakılır.
2) Hippuratlı agara ekim yapılır ve bir hafta inkubasyonda tutulur.

Değerlendirme

1) Eğer hippurat ayrışarak fazla benzoik asit meydana gelmişse ve katılan indikatörlerle kahve renkli ve çalkalanınca erimeyen fazla bir presipitat meydana gelirse (pozitif reaksiyon). Eğer, presipitat oluşursa ve çalkalanır da hemen erirse veya hafif bir bulanıklık ve opelesans olursa negatif olarak değerlendirilir.
2) Hippuratlı agar kullanılmışsa, değerlendirme bir hafta sonra yapılır. Pozitif reaksiyonda üreme etrafında (koloni etrafında) pembe renk oluşur.

Dikkat edilecek noktalar

1) Test, önceden ß-hemolitik streptokok olarak belirlenen etkenler de uygulanmalıdır. Ancak bu test sadece streptokoklar için değildir. Diğer mikroorganizmalar da hippuratı ayrıştırabilirler.
2) Ferrik klorid ilave edildikten sonra tüpler iyice çalkalanmalıdır (10 dakika kadar).
3) Gerekirse hippurat agar kullanılabilir.