Kazein Hidrolizasyon Testi

Bu test, sütün proteinini oluşturan ve kolloidal karakterde bulunan kazeinin, bakterilerce sentezlenen, proteolitik ve ekstrasellüler bir enzim olan protease tarafından hidrolize edilebilme durumunu saptamak için kullanılır. Mikroorganizmaların türlerinin identifikasyonunda işe yarar.

Materyal

1) İçinde % 10 yağsız süt bulunan agar (sütlü agar)
2) Mikroorganizmaların saf ve taze kültürleri
3) Kontrol pozitif (B. subtilis) ve negatif (E. coli) mikroorganizma kültürleri
4) Ekilmemiş besi yeri
5) Gerektiğinde sütlü sıvı besi yeri de kullanılabilir.

Metot

Sütlü agar besi yerine çizgi tarzında mikroorganizmalar ekilir ve petri kutusu 37°C de 2-14 gün kadar inkubasyona bırakılır. Petri kutuları her gün, kontrollerle karşılaştırılarak, muayene edilirler.

Değerlendirme

Süre sonunda koloniler etrafında oluşan açık alan, sütteki kazeinin hidrolize olduğunu ifade eder (pozitif reaksiyon). Negatif durumlarda koloni etrafında hafif opaklaşma görülür.

Dikkat edilecek noktalar

1) Sonucu iyi değerlendirmek için Petri kutuları siyah bir zemin üzerine konulur.
2) Sütte bulunan laktozu fermente eden mikroorganizmalar asit oluşturmaları nedeniyle süt proteininde değişmeler meydana getirebilir ve açılmalara yol açabilir. Bunu anlamak için, petri kutusuna % 1 HCl veya % 1 Cıva klorür solusyonundan konur. Eğer açılan sahaların rengi kaybolursa, kazein hidrolize olmamıştır.