Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Yıl : 2019 • Cilt : 17 • Sayı : 01 • Yayın Tarihi : 01 Kasım 2019

Mehmet Aytar, Gamze Başbülbül