MERCK Mikrobiyoloji Hızlı Erişim

Aşağıdaki alfabetik olarak hazırlanmış listede Merck besiyerlerine, katkılarına, besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan çözeltilere ve mikrobiyolojik analizlerde kullanılan yardımcı ekipmana hızlı bir şekilde erişim sağlamaktadır.

Besiyerleri ve katkıları kolonunda link verilmiş olanlar www.mikrobiyoloji.org sitesinde çeşitli yerlerde bulunan Türkçe bilgilerdir. Merck kod kolonundaki linkler ile İngilizce olan Merck sayfalarına erişilmektedir.

Henüz link verilmemiş olan besiyerleri ile ilgili açıklamalar tamamlandıkça bu dosya da güncelleştirilecektir. Bu besiyerleri ile ilgili olarak bu aşamada sadece Merck kodları verilmiştir.

Listede bazı besiyerlerinin Merck karşılığı olmadığı görülmektedir. Bunlar henüz ticari dehidre besiyeri preparatı haline getirilmemiştir. Zaman içinde dehidre besiyeri olarak hazırlananlar yine ivedilikle güncelleştirilecektir.

Bazı besiyerlerinin farklı isimlerle anılması nedeni ile kolay ve hızlı erişim için aynı besiyerinin farklı isimleri de listede yer almıştır.
Granül yapıdaki Merck besiyerleri ile toz yapıdaki besiyerlerinin görsel karşılaştırması için tıklayınız.

Besiyerleri ve katkıları 

Merck Kod

 % 0,1 Pepton Çözeltisi (Peptonlu Su)  »
 % 1 Potasyum Tellurit (Çözeltisi)  »
 % 2 Sodyum Sitrat Çözeltisi  »
 % 20 Glikoz Çözeltisi  »
 % 35 Glikoz Çözeltisi  »
 % 4 Gliserin'li Agar  »
 % 50 Glikoz Broth  »
 % 50 Glikoz Çözeltisi  »
 % 7,5 NaCl Agar  »
 A1 Medium  » 100415
 Adonitol  »100846
 Agar Agar purified  » 101614
 Agar-Agar Ultra Pure, Granulated  »
 Alicyclobacillus (K) Besiyeri  »
 Alkali Pepton (Tuz) besiyeri  » 101800
 Alkış Besiyeri  »
 All Purpose Tween (APT) Agar  » 110453
 Anaerobic Agar, Brewer  » 103863
 Anaerobik Kavanoz  » 113681
 Anaeroblar için Seyreltme Çözeltisi  »
 Anaeroclip  » 114226
 Anaerocult A  » 132381
 Anaerocult A mini  » 132369
 Anaerocult C  » 132383
 Anaerocult C mini  » 132370
 Anaerocult IS  »
 Anaerocult P » 132382
 Anaerotest  » 132371
 Antibiyotik Agar no 1  » 105272
 Antibiyotik Agar no 10 »
 Antibiyotik Agar no 11 » 105269
 Antibiyotik Agar no 4 »
 Antibiyotik Agar no 6 »
 Antibiyotik Agar no 7 »
 Antibiyotik Agar no 8 »
 Antibiyotik Agar no 9 »
 Antibiyotik Agar no 13 »
 Antibiyotik Agar no 3 »
 APT (All Purpose Tween) Agar  » 110453
 Arabinose; L(+)  » 101492
 Asetamit Broth »
 ASS (Antibiotic Sulfonamide Sensivity-test ; DST) Agar  »105392
 Azide Dextrose Broth  » 101590
 Bacillus cereus Selective Supplement  » 109875
 Bactident Catalase  »
 Bactident Coagulase  » 113306
 Bactident E. coli  » 113303
 Bactident İndol damlalıklı şişe » 111350
 Bactident Oxidase  » 100181
 Bactident Staph plus  »
 Baird (Staphylococcus Enrichment) Broth  » 107899
 Baird Parker Agar Base  » 105406
 BAT Medium » 107994
 Beyin Kalp İnfüzyon Agar  » 103870
 Beyin Kalp İnfüzyonu  » 110493
 Brain Heart Broth » 110493
 Brain Heart (Infusion) Agar  » 103870
 BH (Brain Hearth) Broth » 110493
 BHI (Brain Heart Infusion) Agar » 103870
 Cereus Selective Supplement  » 109875
 Diagnostic Sensitivity Test (DST ; ASS) Agar  »105392
 DST (Diagnostic Sensitivity Test DST ; ASS) Agar  »105392
 Staphylococcus Enrichment (Baird) Broth  » 107899
 Sabouraud % 2 Dextrose Broth  » 108339
 Kalp Beyin İnfüzyon Agar  » 103870
 Kalp Beyin İnfüzyonu  » 110493
 Bile Aesculin Azide Agar  » 100072
 Bismuth Sulfite Agar Wilson-Blair  » 100191
 Biyolojik Sterilizasyon İndikatörü (Sterikon)  » 110274
 Sterikon (Biyolojik Sterilizasyon İndikatörü)  » 110274
 Sterilizasyon İndikatörü (Sterikon)  » 110274
 Blood Agar Base (Kanlı Agar)  » 103879
 Kanlı Agar  » 103879
 Blood Agar Base no 2 »
 Bolton Broth  » 100068
 Bolton Broth Selective Supplement  » 100079
 Bordet – Gengou Kanlı Agar  »
 BPL Agar (Brilliant-green Phenol-red Lactose Agar acc. to Kauffmann)  »
 Brilliant-green Phenol-red Lactose Agar acc. to Kauffmann (BPL Agar)  »
 BPLS Agar (Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar)  » 100207
 Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar (BPLS Agar) » 100207
 BPLS Agar (USP) (Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar) »
 Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar BPLS Agar (USP)  »
 BRILA (Brilliant Green Bile % 2) Broth  » 105454
 Brilliant Green Bile % 2 Broth  » 105454
 Brilliant Green Bile % 2 Broth + MUG (Fluorocult)  » 112587
 Fluorocult Brilliant Green Bile %2 Broth  » 112587
 Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar  » 110747
 BROLAC (Bromothymol-blue Lactose) Agar  » 101639
 Bromothymol-blue Lactose (BROLAC) Agar  » 101639
 BROLACIN (Bromothymol-blue Lactose Cystein ; CLED) Agar  »
 Bromothymol-blue Lactose Cystein (BROLACIN ; CLED) Agar  »
 CLED (Bromothymol-blue Lactose Cystein ;BROLACIN) Agar  »
 Bromocresol-purple Azide Broth  »103032
 Brucella Agar  »
 Bryant and Burkey Medium  » 101617
 Buffered Listeria Enrichment Broth acc. to FDA  » 109628
 Buffered Peptone Water (Tamponlanmış Peptonlu Su)  » 107228
 Peptone Water ; Buffered (Tamponlanmış Peptonlu Su)  » 107228
 Tamponlanmış Peptonlu Su  » 107228
 Calcium Caseinate Agar, modified  » 105409
 Campylobacter Selective Agar (Skirrow)  » 102248
 Skirrow Campylobacter Selective Agar  » 102248
 Campylobacter Selective Supplement  » 102249
 Candida Elective Agar, Nickerson  » 110456
 Casein Hydrolysate (Acid Hydrolyzed)  » 102245
 Casein-peptone Lecithin Polysorbate (TAT) Broth Base » 111723
 TAT Broth (Casein-peptone Lecithin Polysorbate) Base  » 111723
 CASO (Tryptic Soy) Agar  » 105458
 Tryptic Soy (CASO) Agar  » 105458
 CASO (Tryptic Soy) Broth  » 105459
 Tryptic Soy (CASO) Broth  » 105459
 CASO (Tryptic Soy) Broth + Ampicillin »
 Tryptic Soy (CASO) Broth + Ampicillin  »
 CASO (Tryptic Soy) Broth + Polymyxin B Sulfate »
 Caye Broth Base » 100060
 CAYE Broth Supplement » 100051
 CCDA Base, modified  » 100070
 CCDA Selective Supplement  » 100071
 Cefixim – Tellurite (SMAC Agar) Supplement  » 109202
 SMAC (Sorbitol MacConkey) Agar  » 100213
 Sorbitol MacConkey (SMAC) Agar  » 100213
 Cereus Selective (MYP) Agar acc. to Mossel  » 105267
 Mannitol Egg yolk Polymyxine (Cereus Selective ; MYP) Agar acc. to Mossel  » 105267
 MYP (Cereus Selective) Agar acc. to Mossel  » 105267
 Cetrimide (Pseudomonas Selective) Agar Base » 105284
 Pseudomonas Selective (Cetrimide) Agar Base  » 105284
 Chapman Agar (Staphylococcus Selective Agar no 110)  » 105469
 Staphylococcus Selective Agar no 110 (Chapman Agar)  » 105469
 Charcoal Yeast Extract (CYE) Agar (Legionella Combi Pack)  » 110425
 CYE (Charcoal Yeast Extract) Agar (Legionella Combi Pack)  » 110425
 Legionella Combi Pack (CYE Agar)  » 110425
 China-blue Lactose Agar  » 102348
 Chocolate Agar »
 Chromocult Coliform Agar  » 110426
 Coliform Agar ; Chromocult  » 110426
 Chromocult Coliform Agar (Enhanced Selectivity) ES  » 100850
 Chromocult Enterococci Broth  » 110294
 Enterococci Broth ; Chromocult  » 110294
 Chromocult TBX Agar  » 116122
 TBX Agar ; Chromocult  » 116122
 CIN (Yersinia Selective) Agar Base (Schiemann)  » 103871
 Yersinia Selective Agar (CIN) Agar Base ; Schiemann  » 103871
 CIN (Yersinia Selective) Agar Supplement  » 103880
 Yersinia Selective (CIN) Agar Supplement  » 103880
 CNA (Columbia Colistin, Nalidixic acid ) Koyun Kanlı Agar  »
 Columbia Agar Base  » 100214
 Count Agar Sugar-free acc. to FIL-IDF  » 110878
 CT Supplement  » 109202
 SMAC Agar CT Supplement  » 109202
 Cult-Dip Combi  » 100778
 Cystine 'li Kanlı Agar (Francis Besiyeri)  »
 Czapek – Dox Agar  » 105460
 Çikolata Agar »
 DCA (Differential Clostridial Agar) Agar acc. to WEENK  » 110259
 Differential Clostridial Agar (DCA) Agar acc. to WEENK  » 110259
 DCLS (Deoxycholate Citrate Lactose Sucrose) Agar  » 110270
 Deoxycholate Citrate Lactose Sucrose (DCLS) Agar  » 110270
 Deoxycholate Hydogen Sulfide Lactose (DHL) Agar, Sakazaki  » 103867
 DHL (Deoxycholate Hydogen Sulfide Lactose) Agar, Sakazaki  » 103867
 Deoxycholate Lactose Agar  » 102894
 Dermatophyte Selective Agar (DTM), Taplin  »
 DTM (Dermatophyte Selective Agar), Taplin »
 Deoxycholate Citrate (Leifson) Agar  » 102896
 Leifson (Deoxycholate Citrate) Agar  » 102896
 Dextrose Casein Peptone Agar  » 110860
 DG-18 (Dichloran Glycerol) Agar  » 100465
 Dichloran Glycerol (DG-18) Agar  » 100465
 Diagnostic Salmonella Semi-solid Rappaport Vassiliadis (Diasalm) Medium  » 109803
 Diasalm (Diagnostic Salmonella Semi-solid Rappaport Vassiliadis) Medium  » 109803
 Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar  » 100466
 DRBC (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol) Agar  » 100466
 Differential Reinforced Clostridial (DRCM) Broth  » 111699
 DRCM (Differential Reinforced Clostridial) Broth  » 111699
 DNase Test Agar  » 110449
 Double Sugar (Kligler) Iron Agar  » 103859
 Kligler (Double Sugar) Iron Agar  » 103859
 Dulcitol  » 105990
 Duopath Verotoxin » 104144
 E. coli Direct (ECD) Agar + MUG (Fluorocult)  » 104038
 ECD (E. coli Direct) Agar + MUG (Fluorocult)  » 104038
 Fluorocult ECD (E. coli Direct) Agar  » 104038
 E. coli O157:H7 Agar + MUG (Fluorocult)  » 104036
 Fluorocult E. coli O157:H7 Agar  » 104036
 E. coli O157 Test Kiti ; Singlepath » 104141
 Singlepath E. coli O157 Test Kiti » 104141
 EC Broth  » 110765
 EE (Enterobacteriaceae Enrichment) Broth acc. to Mossel  » 105394
 Enterobacteriaceae Enrichment (EE) Broth acc. to Mossel  » 105394
 Mossel EE (Enterobacteriaceae Enrichment) Broth  » 105394
 Egg – yolk Emulsion  » 103784
 Yumurta Sarısı Emülsiyonu  » 103784
 Egg – yolk Tellurit Emulsion  » 103785
 Yumurta Sarısı – Tellurit Emülsiyonu  » 103785
 EMB (Eosin Methylen- blue Lactose Sucrose) Agar  » 103858
 Eosin Methylen-blue Lactose Sucrose (EMB) Agar  » 103858
 EMB Agar, Levine » 103857
 Levine EMB Agar » 103857
 ENDO Agar  » 104044
 Envirocheck Contact C  » 102136
 Envirocheck Contact DC  » 102147
 Envirocheck Contact E » 102137
 Envirocheck Contact YM(R)  » 102139
 Envirocheck Contact TVC » 102149
 Esculin  » 100842
 Fluid Thioglycollate Medium  » 108191
 Thioglycollate (Fluid) Medium  » 108191
 Fluorocult HC Agar »
 Fluorocult LMX Broth  » 110620
 LMX Broth + MUG (Fluorocult)  » 110620
 Fluorocult LST Broth  » 112588
 Lauryl Sulfate Tryptose + MUG Broth (Fluorocult)  » 112588
 LST + MUG Broth (Fluorocult)  » 112588
 Fluorocult MacConkey Agar  » 104029
 MacConkey Agar + MUG (Fluorocult)  » 104029
 Fluorocult VRB (Violet Red Bile) Agar  » 104030
 Violet Red Bile (VRB) Agar + MUG (Fluorocult)  » 104030
 VRB (Violet Red Bile Agar) + MUG (Fluorocult)  » 104030
 Francis Besiyeri (Cystine' li Kanlı Agar )  »
 Fraser Listeria Selective Enrichment Broth Base  » 110398
 Listeria Selective Enrichment Broth Base ; Fraser  » 110398
 Fraser Listeria Supplement  » 110399
 Fructose; D(-)  » 105323
 Fungi Agar Base acc. to Kimmig, modified  » 105414
 Galactose; D(+)  » 104062
 Gassner (Water-blue Metachrome-yellow Lactose) Agar  » 101282
 Gelatine » 104070
 Giolitti – Cantoni (Staphylococcus Enrichment) Broth  » 110675
 Staphylococcus Enrichment (Giolitti - Cantoni) Broth  » 110675
 Glikoz Broth (% 50)  »
 Glikoz Çözeltisi (% 20)  »
 Glikoz Çözeltisi (% 35)  »
 Glikoz Çözeltisi (% 50)  »
 Gliserin – Tuz Çözeltisi  »
 Gliserin 'li Agar (% 4)  »
 Glucose, monohydrate  » 108342
 Glutamate Starch Phenol Red (GSP) Agar, Kielwein  » 110230
 GSP (Pseudomonas Aeromonas Selective) Agar acc. to Kielwein  » 110230
 Pseudomonas Aeromonas Selective Agar Base (GSP) acc. to Kielwein  » 110230
 Glycerol %85 » 104091
 Glycerol (about 87 %)  »104094
 Glycogen  »104202
 GN (Gram Negatif Enrichment) Broth acc. to Hajna  »
 Gram Negatif Enrichment (GN) Broth acc. to Hajna  »
 Griess-Ilosvay 's nitrit çözeltisi  » 109023
 HC Agar + MUG (Fluorocult)  »109206
 Hektoen Enteric Agar  » 100215
 Inulin  »104733
 ITC (Irgasan – Ticarcillin – Chlorate) Broth Base acc.to Wauters  »
 ITC Broth Selective Supplement  »
 İnsan Kanlı Agar  »
 K (Alicyclobacillus) Besiyeri  »
 Kanamycin Esculin Azide Agar  » 105222
 Kanlı Agar (Cystein 'li ; Francis Besiyeri)  »
 Kanlı Agar (İnsan Kanlı)  »
 Kanlı Agar Bazal Besiyeri no 2  »
 Katı Parafin » 107158
 KF Streptococcus Agar Base  » 110707
 KING Agar B, Base (Dansk Standard) » 110991
 Klebsiella Agar »
 Kovacs' İndol Ayıracı  » 109293
 Kranep (Potassium thiocyanate Actidione Sodium Azide Egg-yolk Pyruvate) Agar  »
 Lactobacillus Selective (Rogosa) Agar  » 105413
 Rogosa (Lactobacillus Selective) Agar  » 105413
 Lactose Broth  » 107661
 Lactose monohydrate  » 107657
 Lactose Sulfite (LS) Medium  »
 Lactose TTC Agar with Tergitol 7  » 107680
 Lauryl Sulfate Tryptose (LST) Broth  » 110266
 LST (Lauryl Sulfate Tryptose) Broth  » 110266
 LB- Agar (Miller)  » 110283
 LB- Broth (Miller)  » 110285
 LEB (Listeria Enrichment Broth) acc.to FDA/IDF-FIL » 111951
 Listeria Enrichment Broth (LEB) acc.to FDA/IDF-FIL  » 111951
 LEB (Listeria Enrichment Broth) Supplement acc. to FDA/IDF  » 111781
 Listeria Enrichment Broth (LEB) Supplement acc. to FDA/IDF  » 111781
 Letheen Agar Base, modified  » 110404
 Letheen Broth Base, modified  » 110405
 Löwenstein – Jensen (TB) Medium  »
 TB Medium Base acc. to Löwenstein – Jensen  »
 LB- Agar (Miller)  » 110283
 LB- Broth (Miller)  » 110285
 Lysine Iron Agar  » 111640
 M 17 Agar, Terzaghi  » 115108
 M 17 Broth, Terzaghi  » 115029
 m EC Broth with Novobiocin  » 114582
 m EC Selective Enrichment Broth  » 114582
 m-Aeromonas Selective Supplement  »107625
 Malachite-green Broth Base  » 110329
 Modified EC Selective Enrichment Broth  » 114582
 m Endo Agar LES  » 111277
 MacConkey Agar  » 100205
 MacConkey Broth  » 105396
 m-Aeromonas Selective Agar Base  »107621
 Malt Extract  » 105391
 Malt Extract Agar  » 105398
 Malt Extract Broth  » 105397
 Maltose (monohidrat)  » 105910
 Mannitol Salt Phenol-red Agar  » 105404
 Mannitol; D(-)  » 105982
 Maximum Recovery Diluent  » 112535
 Meat Extract  » 103979
 Mueller - Hinton Agar » 103872
 Membrane filter Enterococcus Selective Agar; Slanetz and Bartley  » 105262
 Slanetz and Bartley (Membrane filter Enterococcus Selective) Agar  » 105262
 NaCl Agar (% 7,5)  »
 Nişasta » 101252
 Nitrate Broth  »
 Nutrient Agar  » 105450
 Nutrient Broth  » 105443
 OF Basal Medium acc. to Hugh and Leifson  » 103865
 OGY (Oxytetracyclin Glucose Yeast) Agar  »
 Oxytetracyclin Glucose Yeast (OGY) Agar  »
 OGYE Agar Base  » 105978
 OGY Selective Supplement  » 109877
 OGYE (OGY) Agar Selektif Katkısı  » 109877
 Ox bile,dried  » 103756
 Oxford Listeria Selective Agar  » 107004
 Oxford Listeria Selective Agar Supplement  » 107006
 Ozmofil Maya Besiyeri  »
 Ozmotolerant Maya Besiyeri  »
 PALCAM Agar  » 111755
 PALCAM Agar Selective Supplement  » 112122
 PCA (Plate Count Agar)  » 105463
 Plate Count Skim Milk Agar  » 115338
 Plate Count Agar  » 105463
 Pepton Çözeltisi (Peptonlu Su) % 0,1  »
 Peptone from Casein (Tryptone), pancreatic, free from sulfonamide antagonists  » 102239
 Tryptone (Peptone from Casein), pancreatic, free from sulfonamide antagonists  » 102239
 Peptone from Casein (Tryptone), pancreatic, granulated  » 107213
 Tryptone (Peptone from Casein), pancreatic, granulated  » 107213
 Peptone from Gelatin Pancreatic Digested  » 107284
 Peptone from Meat (pancreatic), granulated  » 107214
 Peptone from Meat Peptic Digested » 107224
 Peptone From Soymeal Papain-Digested  » 107212
 Peptone Salin (Maximum Recovery Diluent)  » 112535
 Perfringens Selective (SPS; Sulfite Polymyxin Sulfadiazine) Agar » 110235
 SPS (Sulfite Polymyxin Sulfadiazine; Perfringens Selective) Agar  » 110235
 Sulfite Polymyxin Sulfadiazine (SPS; Perfringens Selective) Agar  » 110235
 Petri Sepeti » 107040
 Phenol Red Broth Base  » 110987
 Potassium thiocyanate Actidione Sodium Azide Egg-yolk Pyruvate (Kranep) Agar  »
 Potasyum Tellurit (Çözeltisi ; % 0,1) »
 Potato Dextrose Agar  » 110130
 Presence – Absence Broth  » 100414
 Proteose Peptone  » 107229
 Pseudomonas Agar F, Base  » 110989
 Pseudomonas Agar P, Base  » 110988
 Pseudomonas CFC Selective Supplement  » 107627
 Pseudomonas CN Selective Supplement  » 107624
 Pseudomonas Selective Agar Base  » 107620
 R2A Agar » 100416
 Raffinose (pentahydrate)  »107549
 Rambach Agar  » 100188
 Rappaport Vassiliadis Soy (RVS; Salmonella Enrichment) Broth  » 107700
 RVS (Rappaport Vassiliadis Soy; Salmonella Enrichment) Broth  » 107700
 Salmonella Enrichment (Rappaport Vassiliadis Soy ; RVS) Broth  » 107700
 RBC (Rose Bengal Chloramphenicol) Agar » 100467
 Rose Bengal Chloramphenicol (RBC) Agar  » 100467
 RCA (Reinforced Clostridial Agar)  » 105410
 Reinforced Clostridial Agar (RCA)  » 105410
 RCM (Reinforced Clostridial Medium)  » 105411
 Reinforced Clostridial Medium (RCM)  » 105411
 Readycult Coliforms  » 101298
 Readycult Enterococci  » 101299
 Rhamnose (monohydrate); L(+)  »104736
 Ringer Tablet (Çözeltisi ; ¼)  » 115525
 Sabouraud %1 Dextrose - %1 Maltose Agar » 107662
 Sabouraud %2 Dextrose Agar  » 103873
 Sabouraud %4 Dextrose Agar  » 105438
 Sabouraud %4 Maltose Agar  » 105439
 Salicin  »107665
 Salmonella-Shigella (SS) Agar  » 103853
 SS (Salmonella-Shigella) Agar  » 103853
 Salmonella–Shigella Agar with Sodium Deoxycholate and Calcium Chloride (SSDC Agar)  » 116724
 SSDC Agar (Salmonella–Shigella Agar with Sodium Deoxycholate and Calcium Chloride)  » 116724
 Salmosyst Broth  » 110153
 Salmosyst Selective Supplement  » 110141
 Selective Agar for Pathogenic Fungi  »
 Selenit F (Enrichment) Broth  »
 Selenite Cystine Broth  » 100212
 Shahidi-Ferguson Perfringens (SFP) Agar »
 SIM Medium  » 105470
 Sıvı Parafin  » 107160
 Simmons Citrate Agar  » 103855
 Singlepath Campylobacter  » 104143
 Singlepath Listeria  » 104142
 Singlepath Salmonella »104140
 Skim Milk Powder; Yağsız Süt Tozu »
 Slanetz and Bartley, Membrane-filter Enterococcus Selective Agar Base  » 105262
 Sodium Chloride Peptone Broth (buffered)  » 110582
 Sodyum Klorür (%7,5) Agar  »
 Sodyum Sitrat Çözeltisi (% 2) »
 Sorbitol; D(-)  » 107758
 Standard II Nutrient Agar  » 107883
 Starch » 101252
 Su Agar  »
 Sucrose  » 107651
 Sulfite Iron Agar Base  » 110864
 TBA (Tripton Bile Agar)  »
 Tripton Bile Agar (TBA) »
 TBG Broth modified  » 105178
 TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Sucrose) Agar  » 103854
 Thiosulfate Citrate Bile Sucrose (TCBS) Agar  » 103854
 Tetrathionate Broth ; Muller – Kauffmann  » 110863
 Tetrathionate Broth Base  » 105285
 Thayer – Martin Agar  »
 Thioglycollate Broth  » 108190
 Trehalose (dihydrate)  » 108353
 Tributyrin Agar  » 101957
 Tryptose Agar »
 Triple Sugar Iron (TSI) Agar  » 103915
 TSI (Triple Sugar Iron) Agar  » 103915
 Tryptone (İndol) Besiyeri » 110859
 Tryptone Water  » 110859
 Tryptic Soy (CASO) Broth + Ampicillin  »
 Tryptic Soy (CASO) Broth, irradiated  » 100800
 Tryptic Soy Broth (TSB) non animal origin, irradiated » 100800
 Tryptic Soy Agar (CASO) with Polysorbate 80 and Lecithin » 107324
 Tryptic Soy Broth (TSB) non animal origin  » 100525
 Tryptone Soya Yeast Extract (TSYE) Agar  »
 Tryptose » 110213
 Tryptose Blood Agar »
 Tryptose Broth  » 103866
 Tryptose Crystal Violet Agar »
 Tryptose Sulfite Cyclocerine (TSC) Agar  » 111972
 TSC (Tryptose Sulfite Cyclocerine) Agar  » 111972
 TSC Agar Katkısı  » 100888
 Tyrobutyricum Broth Base »
 TSYE (Tryptone Soya Yeast Extract) Agar  »
 TTC  » 108380
 Universal Beer Agar (UBA Medium)  » 100445
 Universal Peptone » 107043
 Urea agar Base acc. to CHRISTENSEN  » 108492
 Urea Broth  »
 Urea » 108487
 UV El Lambası  » 113203
 UVM (University of Vermont) Listeria Enrichment Broth, modified  » 110824
 UVM II Supplement  » 104039
 Violet Red Bile (VRB) Agar  » 101406
 VRB (Violet Red Bile) Agar  » 101406
 Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar  » 110275
 Violet Red Bile Glucose Agar » 110275
 VRBD (Violet Red Bile Dextrose) Agar  » 110275
 VRBG (Violet Red Bile Glucose) Agar » 110275
 Vitamin B 12 (Lactobacillus) Assay Broth, Base  » 111988
 Vitamin Biotin Test Broth  »
 Vitamin Folic Acid Test Broth (Base)  » 111990
 Vitamin Nicotinic Acid Test Broth »
 Vitamin Pantothenic Acid Assay Broth, Base »
 Vogel-Johnson Agar  » 105405
 Water-blue Metachrome-yellow Lactose (Gassner) Agar  » 101282
 Wort Agar  » 105448
 Wort Broth Base  » 105449
 XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar  » 105287
 Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar  » 105287
 XLT4 Agar Base  » 113919
 XLT4 Supplement  » 108981
 Xylose; D(+)  » 108689
 Yeast Extract Agar  » 103750
 Yeast Extract Agar acc. to ISO 6222  » 113116
 Yeast Extract Glucose Chloramphenicol (YGC) Agar  » 116000
 Yeast Extract, granulated  » 103753
 Yersinia Selective Enrichment Broth ; Ossmer  » 116701
 YGC (Yeast Extract Glucose Chloramphenicol) Agar  » 116000
 Zenginleştirilmiş Mueller – Hinton Agar  »
 MRS Agar  » 110660
 Bactident® Aminopeptidaz » 113301