Fenilalanin Deaminase Testi

Bu test, mikroorganizmaların enzimatik akitviteleri ile aromatik bir aminoasit olan fenilalanini oksidatif deamine ederek fenil pirüvik asit meydana getirebilme yeteneklerini ölçmede kullanılır.

Bu reaksiyonda fenil alanin, bir aminoasit oksidase enzimi olan flavo protein katalizörlüğü ile, oksidatif deaminasyona (NH2 grubunun çıkarılması) maruz kalması sonu bir keto asidi olan fenil pirüvik asit oluşur ve ortamın pH 'sı düşer.


 

Meydana gelen fenil pirüvik asit daha uzun süre inkubasyonda bırakılırsa, ileri derecelere kadar (fenil laktik asit) ayrılabilir. Sonra bu son ürün, fenilalanine tekrar dönüştürülebilir.


Materyal

1) İçinde DL-fenilalanin buluan katı besi yeri (pH 7.3, 5 ml)
2) Mikroorganizmaların saf ve taze kültürleri
3) Kontrol pozitif (P. vulgaris) ve negatif (E. coli veya K. aerogenes) suşların kültürü
4) Ayıraç (% 10 ferri klorür, FeCl3)
5) Kontrol tüp (kontrol tüp)

Metot

Mikroorganizmalar ekildikten sonra tüpler 37 °C de 1-5 gün kadar inkubasyonda bırakılırlar. Sonra üzerilerine ayıraçtan 4-5 damla katılır ve tüpler hafifçe döndürülür (1-5 dakika).

Değerlendirme

Ayıraç ilavesinden sonra tüplerde kültürlerde ve solusyon içinde yeşil rengin meydana gelmesi pozitif olarak kabul edilir. Negatif durumda sadece ayıracın sarı rengi görülür.

Dikkat edilecek noktalar

1) Ayıraç taze hazırlanmalı ve önceden kontrol edilmelidir. Çözelti kahve renkli şişelerde ve buzdolabı sıcaklığında (+4°C) muhafaza edilebilir.
2) Reaksiyon çabuk okunmalıdır. Çünkü, oluşan yeşil renk kısa sürede açılabilir.