İndol Testi

Bu test, mikroorganizmaların bir aminoasit olan triptofanı ayrıştırarak indol meydana getirebilme yeteneğini belirlemek için kullanılır.

Aynı zamanda, bakterilerin cins (Salmonella (-), Edwardsiella (+), E. coli (+), Klebsiella (-), Enterobacter (+), ve türlerin (P. multocidea (+), P. haemolytica (-), P. mirabilis (-), P. vulgaris (+) ayırımında da işe yarar.


Materyal

1) İçinde triptofan bulunan sıvı besi yeri veya peptonlu su (tüpte, 5 ml).
2) Mikroorganizmaların saf ve taze kültürleri
3) Kontrol pozitif (E. coli) ve negatif (S. gallinarum) kültürleri
4) Ekilmemiş sıvı besi yeri
5) Kovaks veya Ehrlich ayıracı

Metot

Mikroorganizmalar sıvı besi yerine veya peptonlu sıvıya ekildikten sonra 37 °C de 1-5 gün inkubasyona bırakılır. Kültürlerin üzerine kovacs (veya Ehrlich) ayıracından 0.5 ml ilave edilir ve iyice karıştırılır.

Değerlendirme

Tüplerin üst kısmında bir iki dakika içinde kırmızı bir halkanın oluşması pozitif reaksiyon (indol formasyonunu) ifade eder. Sarımsı halka indolun oluşmadığını gösterir (negatif indol testi). Renk, indol içinde bulunan pyrrole'den ileri gelir.

Dikkat edilecek noktalar

1) Ayıraçlar taze olmalı ve önceden iyice kontrol edilmelidir.
2) Ayıraçlar buzdolabı sıcaklığında (+4 °C) muhafaza edilmelidir.
3) Bazı peptonların içinde yeterince triptofan bulunmayabilir. Bu nedenle besiyeri triptofanlı hazırlanmalıdır.
4) Bileşiminde glikoz bulunan peptonlar indol testinde kullanılmamalıdır.
5) Triptofanase aktivitesi için ortam hafif alkali (pH 7.4 - 7.8) olmalıdır. Asit ortam, indol teşekkülünü azaltır.
6) Kültürler aerobik koşullarda inkube edilmelidir.