Lesitinase (lipid hidrolizasyon) Testi

Bu test, yumurta sarısında bulunan lipoprotein komplekslerinin bakteriler tarafından oluşturulan lesitinase ve fosfolipase enzimleri ile hidrolize edilebilme durumunu belirlemek için yapılır.

Materyal

1) Yumurta sarılı agar
2) Mikroorganizmaların saf ve taze kültürleri
3) Kontrol pozitif (S. aureus) ve negatif (B. subtilis) mikroorganizma kültürleri
4) Ekilmemiş tüpler

Metot

Mikroplar yumurta sarılı besi yerine ekildikten sonra 37°C de 1-7 gün inkube edilirler. Kolonilerin etrafındaki açılmalara dikkat edilir.

Değerlendirme

Koloniler etrafında lesitin hidrolizasyonu sonu oluşan açılmalar ve opaklaşmalar pozitif olarak değerlendirilir. Bu alanın çapı mm olarak ölçülür.