Niasin Testi

Bu test, insan tipi tuberküloz etkenini (M. tuberculosis) ayırmada kullanılır. Bu etken kültürlerde ürediği zaman niasin (nikotinik asit) sentezler. Deney, bu maddeyi ortaya koymak için uygulanır.

Materyal

1) Renksiz tuberküloz besi yeri (Dubos, Dorset, vs.)
2) Üremiş saf tuberküloz kültürü
3) Kontrol pozitif (insan tipi Tb etkeni) ve negatif (M. bovis) suşlarının kültürü
4) Ayıraç (siyanogen bromid (CNBr) ve etanol'lu anilin

Metot

Tuberküloz mikroorganizması (M. tuberculosis) adı geçen besi yerlerine ekilerek 37°C de 2-3 hafta inkube edilir. İyi bir üremenin meydana gelmesi sağlanır. Kültürlerden yeteri miktarda alınarak tüpte suspansiyon yapılır ve iyice karıştırılır. Tüpe önce % 4 lük etanollu anilin'den 0.6 ml. konur ve sonra da 0.6 ml. % 10 luk siyonojen bromid ilave edilir.

Değerlendirme

Tüp içinde sarı rengin meydana gelmesi niasin'in varlığını ifade eder (pozitif reaksiyon).

Dikkat edilecek noktalar

1) Siyanojen bromid toksiktir. Kullanırken dikkat edilmelidir.Test bittikten sonra tüpe alkali (10 N NaOH) katılarak (veya % 10 amonyak) ayıraç detoksifiye edilir.
2) Test, bir steril kabinet içinde uygulanmalıdır.
3) Bazı kromojenik mikobakteriler testte sarı renk meydana getirebilirler.