Oksidasyon ve/veya Fermentasyon (O/F) Testi

Bu test, mikroorganizmaların karbonhidratları (özellikle, glikozu) ayrıştırmada oksidatif veya fermentatif metabolik yolu kullanma durumlarını saptamada işe yarar ve ayrıca bakterilerin identifikasyonununda da yararlanılır. Bazı mikroorganizmalar glikozu oksidatif karakterde metabolize ederler. Aerobik koşullarda meydana gelen bu reaksiyonda, oksijen, son hidrojen alıcısı olarak görev yapar. Buna karşın, bir kısım bakteriler de, glikozu, oksijenin olmadığı durumlarda ayrıştırma yeteneklerine sahiptirler (fermentasyon). Bu reaksiyon anaerobik şartlarda gelişir ve hidrojen alıcısı olarak oksijenden başka diğer substanslar kullanılır.

Materyal

1) Tüpte hazırlanmış (4-5 ml) dik Hugh ve Leifson besi yerinden 2 (veya gereği kadar) tane
2) Teste tabi tutulacak mikroorganizmaların taze ve saf sıvı kültürleri
3) Kontrol mikroorganizmalar ; oksidasyon için P. aeruginosa ; fermentasyon için E. coli ; negatiflik için Alcaligenes faecalis
4) Steril sıvı parafin

Metot

Taze kültüre batırılmış steril iğne her iki besi yerine dikine daldırılmak suretiyle ekilir. Bir tanesine (fermentasyon için) 1 cm kalınlıkta olacak tarzda sıvı steril parafin ilave edilir. Tüplerin ağzı iyice kapatılır ve 37 °C de 1-15 gün kadar inkübasyonda tutulur ve her gün kontrol edilir.

Değerlendirme

1) Oksidatif karakterde glikozun ayrışması sadece parafinsiz tüpte (açık tüp) görülür. Besiyerinin orijinal rengi (mavi-yeşil) sarıya döner. Bu renk değişimi oksidasyon pozitif olarak değerlendirilir. Üstü kapalı diğer tüpte bir değişiklik yoktur.
2) Fermentatif karakterdeki ayrışmada ise her iki tüpteki besi yerinin rengi sarıya çevrilir.
3) Her iki tüpte renk değişiminin olmaması (sarı rengin meydana gelmemesi) glikozun metabolize olmadığını ifade eder.
4) Değerlendirme kontrollere bakılarak yapılır.

Dikkat edilecek noktalar

1) Bazı araştırıcılar, kullanmadan önce besi yerlerini ısıtarak (su banyosunda), içindeki erimiş havanın çıkmasını sağlarlar. Hemen soğutularak ekim yapılır.
2) Bu besi yeri hareket muayenesi ve gaz teşekkülü için de kullanılabilir.
3) Besi yerleri taze hazırlanmalıdır.
4) Glikoz yanı sıra, diğer karbonhidratlar da denenebilir.
5) Kontrol tüplerde : P. aeruginosa 'da : açık tüpte sarı renk (+), (oksidasyon pozitif) kapalı tüpte mavi renk (-) ; Aerobacter faecalis 'de açık tüpte sarı renk (+), (fermentasyon pozitif) kapalı tüpte sarı renk (+) ; E. coli 'de açık tüpte mavi renk (-), (asit teşekkülü yok) kapalı tüpte mavi renk (-) 'dir.