Bazı Önemli Biyokimyasal Testler

Prof. Dr. Mustafa Arda

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Temel Mikrobiyoloji

Genel Bilgiler

Mikroorganizmaların (bakterilerin) cins ve türlerini ayırmada serolojik, antijenik ve patojenik karakterleri yanı sıra biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi de çok önemlidir. Türlerin saptanmasında bu testlerin sonucuna göre karar verilir. Biyokimyasal testler çabuk yapılması, ucuz olması ve kısa zamanda sonuçlanması gibi avantajları vardır. Hatta, bazen tür tespiti sadece biyokimyasal testlere göre yapılabilmektedir. Bu durum da, testlerin çok dikkatli, kontrollü yapılması ve çok iyi ayıraçların ve ortamların kullanılmasına bağlıdır.

Bakteriler biyokimyasal aktivite yönünden oldukça farklıdırlar. Aynı cins içinde bulunan türler veya hatta aynı türün farklı bireyleri arasında bile ayrılıklar meydana gelebilir. Bu değişmeler fenotipik veya genotipik özellikte olabilirler. Ayrıca, aynı birey her zaman sabit karakter de göstermeyebilir. Bazı özellikler, test koşullarında, değişik durumlar gösterebilir. Ancak, böyle variasyonları % 1 den aşağıdadır.

İşte yukarıda da açıklandığı gibi saf ve taze kültürler, sabit ve değerli olan (güvenilebilir) standart sonuçlar verebilir ve bunlarda tiplendirmede büyük ölçüde işe yararlar. Aşağıda mikroorganizma cinslerinin ve türlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bazı önemli biyokimyasal testler bildirilmiştir.


Bu sayfa 77337 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader