Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri, Araştırma Projeleri

Son 5 yıl içinde mikrobiyolojinin her dalında tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri "Danışman" ve "Öğrenci" ortak imzası ile tam ya da tümüyle ilgililerin yetkisinde olan kısıtlı şekilde (çalışmanın sadece bir bölümü) yayınlanabilir. Yayın kuralları ile bilimsel inceleme ve karar esasları istisnaları ile geçerlidir. Telif hakkı devir formu danışman tarafından imzalanmalıdır. 

Aynı özellik TÜBİTAK, üniversitelerin araştırma fonu ya da ilgili kuruluşları, diğer kamu ya da özel sektör araştırma kuruluşları tarafından desteklenen projeler için de geçerlidir. Telif devir hakkı formu proje yöneticisi tarafından imzalanmalıdır.