Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Telif Hakkı Devri

Telif Hakkı Devri (Sadece orijinal makaleler için) 

Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Yönetmenliği 

Ben, aşağıda imzası bulunan [Sorumlu Yazarın Adı ve Soyadı], [Makale Adı] başlıklı makale konusunda, Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Yönetmenliğinin, metin Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Yönetmenliğine ulaşıncaya kadar hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul ederim. 

Ben, aşağıda imzası bulunan yazışmalardan sorumlu yazar, sunduğum makalenin orijinal olduğunu; herhangi bir başka dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer, tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmek için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı formu ile birlikte Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Yönetmenliğine gönderildiğini garanti ederim. 

Yazıda birden fazla yazar var ise diğer yazarlar adına da bu formu imzaladığımı, diğer yazarların da Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Kurallarından haberdar olduğunu ve çalışmanın adı geçen dergide yayınlanmak üzere tarafımca Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Yönetmenliğine gönderildiğini bildiklerini, bu konuda doğacak ihtilaflarda Ankara Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ve imza ederim. 

Makalenin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir ve imza ederim. 

Bu vesileyle makalenin telif hakkı Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Yönetmenliğine devredilmiştir ve Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Yönetmenliği makaleyi yayınlanabilmek konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır. 

Not: Aşağıdaki bütün durumlarda makalenin Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Yönetmenliği tarafından yayınlandığına dair tam olarak referans verilmelidir.

1- Telif hakkı dışında kalan patent vb. bütün tescil edilmiş haklar;

2- Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; makalenin tümü ya da bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanmak hakkı; ve

3- Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı. 

Yazışmalardan sorumlu yazarın açık adı ve soyadı, adresi, telefon, faks, e-posta adresi, tarih ve imza.  

Not:  Bu form ilk başvuru aşamasında yayınlanması istenen makale ile birlikte "Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Yayın Yönetmenliği, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 45. sokak 13/4 Balgat Ankara" adresine normal posta (ya da kargo) ile gönderilmelidir. Telif hakkı devir formu olmayan yazılar dergide yayınlanmaz.