Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Yayın Kuralları

Dergi, mikrobiyoloji ile ilgili her türlü çalışmaya (araştırma, derleme, tercüme, vaka takdimi vb) sayfa sınırı olmaksızın açıktır. Dergide sadece Türkçe çalışmalar yayınlanır. 

Yurt dışında ya da yurt içinde Yabancı Dildeki Yayınların Türkçe Özeti orijinal yayın künyesi verilmek kaydı ile Türkçe özet halinde yayınlanabilir. 

Dergiye yayınlanmak üzere makale gönderecek yazarların "Derginin Hakları" sayfasını okumaları önerilir. 

Makale gönderme ve yayın kuralları aşağıdadır.

   -Çalışma, Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisinde yayınlanma isteğini gösteren dilekçe ekinde telif hakkı devir formu ve çalışmaya hakemlik yapabilecek 5 akademisyenin adı ile açık adreslerini gösteren hakem öneri listesi ile 3 kopya makaleyi "Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi Editörlüğü, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 45. Sokak 13/4 Balgat Ankara" gönderilmelidir. Orlab On–line Mikrobiyoloji Dergisi Editörlüğü yazar tarafından önerilenlerin dışında başka hakemlerin de görüşünü alabilir.

   -Kapak sayfasında makale ismi, yazarlar ve adresleri, yazışmalardan sorumlu olan yazarın elektronik posta adresi, makale ile orantılı (50 – 200 kelime) özet olmalıdır. Çalışmada başka bir yabancı dilde başlık ve özet (Summary/ Abstract) gerekli değildir. Kısa makalelerde özet olmayabilir.

   -Araştırmalar için metin sayfaları; giriş (gerekli ise kaynak araştırması ayrı olabilir), materyal ve metot, araştırma sonuçları ve tartışma, sonuç, (gerekli ise teşekkür), kaynak listesi şeklinde olmalıdır. Araştırma sonuçları ve tartışma bölümü ayrılabilir.

   -Derleme ve vaka takdiminde metin sayfaları makalenin özelliğine uygun şekilde hazırlanmalı, gerekli ise teşekkür ve kaynak listesi verilmelidir.

   -Çalışma bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenen bir proje bulgularını içeriyorsa bu proje adı ve numarası ile destekleyen kuruluş bildirilmelidir.

   -Çalışma bir yüksek lisans ya da doktora tezinden alınmış ise bu durum bildirilmelidir.

   -Metin içinde kaynaklara atıf numara sırası ile yapılır ve kaynak listesi alfabetik değil bu sıraya göre verilir. Yararlanılan kaynak listesi düzenlenmesinde aşağıdaki örnekle uyulmalıdır.

-Soyadı, A., Soyadı, A. Yıl. Makale Adı. Dergi Adı cilt(sayı)sayfa.

-Soyadı, A., Soyadı, A. Yıl. Makale Adı. Dergi Adı cilt:sayfa.

-Soyadı, A. Yıl. Kitap Adı. Basımevi Adı, Basımevinin bulunduğu şehir. Toplam sayfa sayısı.

-Soyadı, A., Soyadı, A. Yıl. Kitap Bölümü Adı, sayfa aralığı. Basımevi Adı, Basımevinin bulunduğu şehir. Toplam sayfa sayısı.

-Soyadı, A. Yıl. Tez Adı. Yapıldığı Üniversite ve Enstitü Adı. Yüksek Lisans Tezi, sayfa sayısı.

-Anonymous Yıl. Standardın numarası, Adı, Basımevi Adı, Basımevinin bulunduğu şehir. Toplam sayfa sayısı.

   -Şekil, resim, çizelge vb. metin dışı verilerin yerleri metinde açık bir şekilde gösterilmeli, bunlar sonda ek olarak verilmelidir. Şekiller ve grafiklerde olabildiğince el yazısı kullanılmamalıdır. Dergi elektronik ortamda pdf formatında yayınlanacağı için çizelgelerin A4 boyutundaki kağıtta dikey formda hazırlanması gerekir.

   -Makalelerde yaşayan dil kullanılması esastır.

   -Baskıya kabul edilen makaleler elektronik ortamda ve MS Word formatında editörlük tarafından sorumlu yazardan istenir. Dergi Yayın Yönetmenliği, sayfa düzeni açısından "yazının içeriğini bozmayacak küçük değişiklikler" yapabilir ancak yayım öncesinde bu değişiklik için yazarın onayı alınır. 

Bu kuralların istisnası olarak;

   -Tamamlanmış Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinden hazırlanan çalışmalar ile TÜBİTAK, Üniversite Araştırma Fonları vb. kuruluşlar tarafından desteklenen ve tamamlanmış araştırma projelerinden hazırlanan çalışmalarda yararlanılan kaynaklar listesi ilgili kuruluşun gösterdiği şekilde bırakılabilir. Ancak metin içinde kaynaklara atıf yine sıra ile olmalı ve kaynak listesi alfabetik değil bu sıraya göre olmalıdır.

   -Tamamlanmış Doktora Tezleri ile TÜBİTAK projelerinden hazırlanan çalışmalar 3 yerine 1 kopya, tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri ile diğer projelerden hazırlanan çalışmalar 3 yerine 2 kopya olarak gönderilir. 

Daha fazla bilgi dergi@orlab.com.tr adresinden sağlanabilir.