Genel Bilgiler

Enterobacteriaceae familyası üyeleri gıda mikrobiyolojisini en fazla ilgilendiren bakterilerdir. Bu grupta bulunan koliform bakteriler, fekal koliformlar, E. coli (tip 1), E. coli O157:H7 serotipi, Salmonella, Shigella ve Yersinia enterocolitica pek çok gıda mikrobiyolojisi laboratuvarındaki rutin analizlerde aranır ve/veya sayılır. Bunların dışında toplam Enterobacteriaceae sayımı da hijyen indeksi olarak giderek önem kazanmaktadır.

Gıda kontrolünde sıklıkla karşılaşılan bir soru toplam Enterobacteriaceae, toplam koliformlar, fekal koliformlar, E. coli (tip 1) sayımı arasındaki ilişkidir. Enterobacteriaceae ‘nın familya, toplam koliformların Enterobacteriaceae içinde bir grup, fekal koliformların toplam koliformlar içinde bir alt grup ve E. coli ‘nin fekal koliformların bir üyesi olduğu göz önüne alındığında bu ilişki ortaya çıkar. Buna göre bir örnekte eğer toplam Enterobacteriaceae sayısı sıfır ise, toplam koliformlar, fekal koliformlar ve E. coli sayısı da sıfır olacaktır. Tersine olarak analiz edilen örnekte E. coli bulunmaması fekal koliformların, toplam koliformların ve toplam Enterobacteriaceae sayısının da sıfır olacağı anlamına gelmez.

Yine gıda mikrobiyolojisinde sıklıkla sorulan bir soru E. coli tip 1 ile E. coli O157:H7 serotipi ve Salmonella arasındaki ilişkidir. Kuramsal olarak bir örnekte E. coli tip 1 bulunması yine dışkı kökenli bakteriler olan E. coli O157:H7 serotipinin ve/veya Salmonella ‘nın da bulunacağı anlamına gelmeyeceği gibi E. coli tip 1 ‘e rastlanılmamış olması da analiz edilen örnekte diğer 2 bakterinin kesinlikle olmayacağı anlamına da gelmez. Çok ender de olsa E. coli tip 1 ‘e rastlanılmayan örneklerde E. coli O157:H7 serotipi veya Salmonella olabilir. Ancak rutin uygulamada bu çok düşük olasılık dikkate alınmamakta, eğer analiz edilen örnekte E. coli tip 1 yok ise diğer 2 patojen aranmamakta, ancak eğer E. coli tip 1 pozitif bulundu ise bu kez E. coli O157:H7 serotipi ve Salmonella aranmaktadır.

Enterobacteriaceae familyası üyeleri ile ayrıntılı genel bilgi ve analiz yöntemleri hakkında ayrıntılı açıklamalar bu sitede toplam Enterobacteriaceae , koliform bakteriler , fekal koliformlar , E. coli (tip 1) , E. coli O157:H7 serotipi , Salmonella , Shigella ve Yersinia enterocolitica başlıkları ile verilmiştir.