Dezenfektanlarda Aranan Bazı Özellikler

1- Mikrobisid özellikte, yüksek sulandırmalarda çeşitli mikroplara etkili, nüfuz kabiliyeti fazla olmalı,
2- Suda kolay ve homogen erimeli, presipitasyon yapmamalı,
3- Dayanıklı olmalı ve etkisi uzun süre devam etmeli,
4- İnsan ve hayvanlar için toksik ve irritan olmamalı,
5- Yüzey gerilimini düşürücü, ozmotik basıncı artırıcı ve iyi ıslatıcı nitelikte olmalı,
6- Kısa süre içinde etkilemeli,
7- Harici maddelerle birleşmemeli ve inaktive olmamalı,
8- Normal ısıda ve değişik ısı derecelerinde etkili olmalı,
9- Yakıcı, fena, kokulu, renk verici veya renk giderici olmamalı,
10- Hoş kokulu, veya kokusuz ve koku giderici olmalı,
11- Ucuz olmalı ve kolay bulunmalı,
12- Dezenfekte edilen maddeleri bozmamalı, leke bırakmamalı, korozif olmamalı
13- Uygulanması kolay olmalıdır.

Bu özelliklerin hepsinin bir dezenfektanda bulunabilmesi genellikle olanaksız olduğu gibi, koşullara ve mikroorganizmaların türüne göre de etkileri değişir. Bazıları da organik maddeler tarafından inaktive edilirler.

Kapalı bir yerin dezenfeksiyonunda, belli aralıkla, iki ayrı etkili dezenfektandan yararlanılabilir. Böylece iyi bir dezenfeksiyon sağlanmış olur.