Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

2008

Aralık 2008 »
1. Mikroorganizmalar Aracılığı ile Mayın Arama ve Parçalama Yöntemleri
2. Çorum İli Atmosferinde Hava ile Taşınan Allerjen Funguslar
3. Gıda Kökenli Bacillus cereus Strainlerinin Bakteriyosin Üretme Kapasitelerinin Araştırılması
4. Hava Kaynaklı Küflerin Toksinleri