Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Ekim 2008

Cilt:06  Sayı:01  Yayın Tarihi: 1 Ekim 2008

Asetik Asit Bakterilerinden Elde Edilen Alternatif Selüloz
Esin Poyrazoğlu Çoban, H.Halil Bıyık

Mikroorganizmalarda Ağır Metal Stresine Yanıtın Proteom Analizi ile Araştırılması
Nur Koçberber Kılıç, Gönül Dönmez