Çevresel Faktörler

Bunlar genel olarak canlıları hastalıklara karşı dispoze edici ve hazırlayıcı sebeplerdir. Yukarda belirtildiği üzere, iyi ve denk olmayan gıda (protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral maddelerinden çok fakir ve tek yönlü beslenme), hava cereyanlarına maruz kalma, üşüme, tren, otobüs, vapur veya yaya olarak uzun mesafelere yolculuk, paraziter, vs. diğer faktörler (stres, yorgunluk, üzüntü, vs aşırı zihinsel ve bedensel) canlıların direncinin kırılmasına sebep olurlar. Mevsimler, çok sıcak, çok soğuk ve rutubetli havalar bireyler üzerine olumsuz yönde etkilerler. Mikropların etrafa yayılmasında ve bulaşmasında, canlı ve cansız esas faktörler yanı sıra rüzgarlı, tozlu havaların ve su taşkınlarının da önemleri fazladır.