Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Ocak 2004

Cilt : 02 Sayı : 01 Yayın Tarihi : 1 OCAK 2004

Opsoninin Dendrobaena veneta 'nın Sölom Hücrelerinde Fagositozdaki Rolü
Yeşim Kalaç, Ayten Kimiran, Ayşın Çotuk

Porsuk Çayı'nda Azot Miktarı ve Nitrifikasyon Bakterilerinin Dağılımı
Merih Kıvanç, Kıymet Güven, Nuray Karakaş Uçan, Nalan Yılmaz Sarıözlü, M.Burçin Mutlu, Meral Yılmaz

Topraktan İzole Edilen Bazı Aspergillus Türlerinin Kolonial ve Morfolojik Özelliklerine Katkılar
Ahmet Asan,  Sanver Ekmekçi