Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Şubat 2003

Cilt : 01 Sayı : 02 Yayın Tarihi : 1 ŞUBAT  2003

Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus labrax L.) Balıklarında Vibriosiz ve Pasteurellosis 'in Araştırılması 
Fatma Yaman, Selçuk Seçer, A. Kadir Halkman

Arcobacter Türleri: Genel Özellikler ve Sınıflandırma
Serap Savaşan, Alper Çiftçi

Kefir Mikroflorası ile Laktik Asit Bakterilerinin Metabolik, Antimikrobiyal ve Genetik Özellikleri
Zehra Nur Yüksekdağ, Yavuz Beyatlı

Laktik Asit Bakterilerinin Vajen Florasındaki Önemi ve Probiyotik Olarak Kullanımı
Emine Kılıç, Belma Aslım

Escherichia coli O157:H7 Serotipinin İzolasyonunda Selektif Broth ve Agar Besiyerleri Üzerine bir Çalışma
Malihe R. Noveir, A. Kadir Halkman