Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Temmuz 2003

Cilt : 01 Sayı : 07 Yayın Tarihi : 1 TEMMUZ 2003

Edirne Şehir Atmosferinde Havayla Taşınan Funguslar
Ahmet Asan, Burhan Şen, Suzan Sarıca

Bacillus Cinsi Bakterilerde Antimikrobiyal Aktivite ve Antibiyotik Üretimi
Miraç Yılmaz, Yavuz Beyatlı

Türk Peynirlerinden Yersinia enterocolitica İzolasyonu Üzerine bir Araştırma
Özer Kınık, Sibel Akalın, Sıddık Gönç, Cem Karagözlü