Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Yazarların Hakları

-Yazar tümüyle kendi tasarrufunda olmak üzere yayınlanmış ya da bilimsel inceleme aşamasında olan çalışmasını geri çekebilir.

-Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisinin hakemli bir dergi olduğu ve çalışmanın yayınlandığı tarihteki yayın kurulu listesi istenildiği takdirde yazar(lar)a imzalı olarak gönderilir.

-Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi her türlü elektronik ortam arızalarına karşı yayınlanmış makaleyi standart disket ve/veya CD gibi başka elektronik ortamlarda yedeklemeyi taahhüt eder.

-Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisinde yayınlanacak makaleler için yazardan herhangi bir ücret talep edilmez.