Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Haziran 2003

Cilt : 01 Sayı : 06 Yayın Tarihi : 1 HAZİRAN 2003

Gıdalarda Koliform ve E. coli Sayımında Doğrulama Gereği
İbrahim Çakır, Hilal B. Doğan, Ensar Başpınar, Fikret Keven, A. Kadir Halkman

Bursa'da Besin Üretim Tesisleri ve Depolarında Havayla Taşınan Fungusların İzolasyonu ve Teşhisi 
Yeter Şimşekli, Fahrettin Gücin,  Ahmet Asan

Elmalarda Epifitik Mayaların Hasat Sonrası Patojenlere 22 ºC 'de İnhibitör Etkisi 
Mehlika Benli