Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Ekim 2003

Cilt : 01 Sayı : 10 Yayın Tarihi : 1 EKİM 2003

Antifungal  Peptidler 
Çiğdem Küçük,  Merih Kıvanç, Engin Kınacı, Gülcan Kınacı

Binaların Su Sistemlerinde Legionella pneumophila 'nın Kolonizasyonu ve Çevresel Faktörlerin İlişkisi
Zuhal Zeybek,  Ayşın Çotuk

E. coli O157: H7'nin Aside Tolerans Kazanması ve Asidik Gıdalarda Önemi
Halil Tosun, Şahika Aktuğ Gönül