Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Mart 2004

Cilt : 02 Sayı : 03 Yayın Tarihi : 1 MART 2004

Bitki Kökenli Laktobasiller Üzerine Bir Araştırma
Aylin Şen,  Nilüfer Toprak,  Evrim Güneş, A. Kadir Halkman

Fermente Gıdalar ve Barsak Florası
Cem Karagözlü, Sevda Kılıç

Tetratiyonat Broth, Kapiler PCR ve Kapiler Jel Elektroforez Kombinasyonu ile Piliç Dışkılarında Salmonella Belirlenmesi
K. Tayfun Çarlı, Can Bora Ünal, Vildan Caner, Ayşegül Eyigor

İstanbul Kıyı Sularında Eser Element Konsantrasyonu ile İndikatör Bakteri Üremesi Arasındaki İlişki
Ayten Kimiran, Ayşin Çotuk, Yavuz Çotuk