Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Ağustos 2003

Cilt : 01 Sayı : 08 Yayın Tarihi : 1 AĞUSTOS 2003

Hasat Sonrası Fungal Hastalıklarla Kimyasal ve Biyolojik Mücadele
Mehlika Benli

Terkos Gölü 'nde (İstanbul-Türkiye) Hava ve Suyla Taşınan Fungusların İzolasyonu, Tanımlanması ve Mevsimsel Dağılımı
Ahmet Asan , Timur Kırgız , Burhan Şen , Belgin Çamur-Elipek , Utku Güner, Hüseyin Güher

Pseudomonas Türlerinin Gıdalardan İzolasyon ve Tanımlanmasında Kullanılan Besiyerleri
Dilek Keskin, Sanver Ekmekçi

Tek Hücre Proteini
Hikmet Katırcıoğlu , Nilüfer Aksöz