Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Temmuz 2004

Cilt : 02 Sayı : 07 Yayın Tarihi : 1 TEMMUZ 2004

İmmobilizasyonun Probiyotik Kültürlerde Kullanımı
Hatice Bozkurt, Belma Aslım

Kümes Hayvanlarının Salmonella Analizinde Real-time PCR Uygulaması
Ayşegül Eyigör, K. Tayfun Çarlı, Can Bora Ünal

Gıdalarda MUG Yöntemi ile E. coli Aranmasında Farklı UV Lamba  Kaynaklarının Kullanılması
Ezgi Çelik, Canan Göksu, Hülya Keçecioğlu, Deniz Koçan, A. Kadir Halkman