Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Haziran 2004

Cilt : 02 Sayı : 06 Yayın Tarihi : 1 HAZİRAN 2004

Balıklarda Probiyotik Kullanımı
Fatma Yaman, Ömer Esendal

Türkiye 'deki Piliçlerde Salmonella Serovarlarının Varlığı
K. Tayfun Çarlı, Vildan Caner

Çeşitli Gıdalarda Fekal Koliformlar ve Escherichia coli Arasındaki İlişki
Hilal B. Doğan Halkman, İbrahim Çakır, Fikret Keven, Randy W. Worobo, A. Kadir Halkman