Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Yayın Kurulu

Editör

Doç. Dr. Sevinç Türker

Yayın Sorumlusu

Özlem Etiz Sağdaş

Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Arda

Yayın Kurulu Üyeleri

Nilüfer Aksöz, Prof. Dr.,  Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Ahmet Asan, Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Ahmet Başustaoğlu, Prof Dr., Genel Kurmay Başkanlığı Sağlık Komutanlığı

Yavuz Beyatlı, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Faruk Bozoğlu, Prof. Dr., ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

Emir Cansunar, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Nafi Çoksöyler, Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Ayşin Çotuk, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Sedat Dönmez, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

İrfan Erol, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kadir Halkman, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü   

Dilek Heperkan, Prof. Dr., İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

Müjgan İzgür, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İsmail Karaboz, Prof. Dr., Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Aynur Karahan, Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Mükerrem Kaya, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merih Kıvanç, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Gülay Özcengiz, Prof. Dr., ODTÜ Biyoloji Bölümü

Ayhan Temiz, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Şeminur Topal, Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesi

Adnan Ünlütürk, Prof. Dr., Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Hakan Yardımcı, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hüseyin Yılmaz, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Pınar Şanlıbaba, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Kalecik meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Programı