Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Ekim 2004

Cilt : 02 Sayı : 10 Yayın Tarihi : 1 EKİM 2004

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan  Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri
Ayla Şener, Ayhan Temiz

Kıymada Escherichia coli O157:H7 Serotipi ve Refakatçi Floranın Işınlama ile İndirgenmesi
A. Kadir Halkman, Hilal B. Doğan (Halkman), Nizamettin Yazıcı

Legionella pneumophila 'ya Karşı Çeşitli Antibiyotiklerin in vitro Etkisi
A.Seher Birteksöz , Zuhal Zeybek , Ayşin Çotuk