Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Nisan 2003

Cilt : 01 Sayı : 04  Yayın Tarihi : 1 NİSAN 2003

Edirne'deki Astımlı Çocuklarda Ev içi Hava Kaynaklı Fungal Sporlar ve Ev Karakteristikleri 
Mehtap Yazıcıoğlu, Ahmet Asan, Ülker Önes, Ülfet Vatansever, Burhan Şen, Mevlüt Türe, Musa Bostancıoğlu, Özer Pala

Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Biyogüvenlik
Esra Şeker, Hakan Yardımcı 

Gıdalarda Escherichia coli Sayımında Alternatif bir Yöntem 
İbrahim Çakır, Hilal B. Doğan, A. Kadir Halkman, Randy W. Worobo