Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Temmuz 2005

Cilt : 03 Sayı : 07 Yayın Tarihi : 1 TEMMUZ 2005

Eskişehir İlinde Kuru Fasulye Tohumlarından İzole Edilen Funguslar
Çiğdem Küçük, Merih Kıvanç, Sabri Çakır, İsmet Hasenekoğlu

Kekiğin Bazı Bitki Patojeni Bakteriler Üzerine Antimikrobiyal Etkisi
Şenol Altundağ, Belma Aslım

Bazı Laktik Asit Bakterileri ve Bifidobakterin Antifungal Etkileri
Zerrin Erginkaya, Canan Kavas, Işıl Var, Bülent Kabak, Mehmet Güven