Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Nisan 2005

Cilt : 03 Sayı : 04 Yayın Tarihi : 1 NİSAN 2005

Salmonella İzolasyonu ve Tanımlanması
Betül Vazgeçer, Ayhan Temiz

Bakteriyel Kaynaklardan Elastaz Enziminin Üretilmesi
Yağmur Yalçınkaya Tunalı, Nilüfer Aksöz

İmmunomanyetik Ayırma ve ATP Biyolüminesans Yöntemleri Kullanılarak Tampon Çözeltiden Escherichia coli O157:H7 İzolasyonu ve Sayımı
S. Aykut Aytaç, Birce Mercanoğlu, Z.Yeşim Özbaş