Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Ekim 2006

Cilt : 04 Sayı : 05  Yayın Tarihi : 1 Ekim 2006

Cladosporium herbarum ve Fusarium sp.'nin Gelişimlerine Bikarbonatların Etkisi
Çiğdem Küçük, Merih Kıvanç, Engin Kınacı, Gülcan Kınacı

Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi (01)
Kadir Halkman

destek@mikrobiyoloji.org'den Seçilenler 09
Özlem Etiz Sağdaş