Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Aralık 2005

Cilt : 03 Sayı : 12 Yayın Tarihi : 1 Aralık 2005

Gıdalarda Patojen Mikroorganizma Aranmasında Kullanılan Moleküler Genetik Yöntemler
İ

 

brahim Çakır, M. Lütfü Çakmakçı

 

 

 

Sumak (Rhus Coriaria L.) Alkol Ekstraktının Bazı Gıda Kaynaklı Patojenler Üzerine Etkisi
S.M. Nasar-Abbas, A. Kadir Halkman, M.I. Al-Haq

destek@mikrobiyoloji.org'den Seçilenler 04
Özlem Etiz Sağdaş