Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Ağustos 2005

Cilt : 03 Sayı : 08 Yayın Tarihi : 1 AĞUSTOS 2005

Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi
Mehlika Benli, Nazife Yiğit

Akuatik Hyphomycetler
Selâmi Yeşilyurt, İsmet Hasenekoğlu

İmmunomanyetik Ayırma ve Atomik Kuvvet Mikroskobu Kullanılarak Listeria monocytogenes İzolasyonu
Birce Mercanoğlu, S. Aykut Aytaç, M. Ali Ergun, Erdal Tan