Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Kasım 2005

Kuş Gribi ve Kanatlı Et Sektörü
A. Kadir Halkman

Eskişehir İli Ekilen Alanlarındaki Mikrofunguslar
Rasime Demirel, Semra İlhan , Ahmet Asan, Engin Kınacı, Setenay Öner

destek@mikrobiyoloji.org'den Seçilenler 03
Özlem Etiz Sağdaş