Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Ulusal Hakemli Dergidir)

Ağustos 2007

Cilt : 05 Sayı : 04  Yayın Tarihi : 1 Ağustos 2007 

Türkiye Kuzey Trakya Bölgesi Orman Topraklarında Mikrofungal Topluluk Yapısı
Ömer Kara, Ahmet Asan

Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi (05)
Kadir Halkman

destek@mikrobiyoloji.org'den Seçilenler 14
Özlem Etiz Sağdaş