Mikrobiyoloji Alanında Nobel Ödülü Kazanan Bilim Adamları

1901Emil Von Behring Difteri antitoksini ve serumlarla sağaltma yöntemleri
1902 Sir Ronald Ross Malarya üzerinde araştırmalar
1905Robert KochVerem etkeninin bulunması ve verem üzerinde çalışmalar, bakteri kültürleri üzerine araştırmalar
1907C.L.A Laveran Hastalık yapan protozoonlar
1908Elie MetschnikoffBağışıklığın hücresel yönü ve fagositoz
1908 Paul EhrlichHumoral bağışıklık
1913 C.Robert RichetAllerji ve anaflaksi
1919 Jules BordetBağışıklık ve komplement fikzasyon reaksiyonu
1928 C.J.H. Nicolle Tifüsun naklinde bitlerin rolü
1930 Karl Landsteinerİnsan kan gurupları üzerinde araştırmalar
1939 Gerhard Domagk Prontosilin bulunması ve antibakteriyel etkisi
1945 Sir Alexander Fleming, E.Boris Chain, Sir H.Walter Florey Penicilinin bulunması ve etkileri
1948 P.Hermann Müller DDT’nin bulunması.
1951 Max Theiler Yellow fever aşısı üzerinde araştırmalar
1952 S.Abraham WaksmanStreptomisinin bulunması
1954 J.Franklin Enders, Thomas H.Weller, Frederich C.Robbins Poliomiyelit virusu ve diğer virusların hücre kültürlerinde üretilmeleri.
1958 Joshua Lederberg, George V.Beadle, Edward L.Tatum Mikrop genetiği
1960 Sir F.M.Burnet Transplante dokuların immunolojik kontrolleri.
1965 Andre Lwoff, Jacques Monod, François Jacob RNA’nın bulunması.
1966 Charles Huggins, Peyton Rous Kanser ve kanatlı sarkomu üzerinde çalışmalar
1967 R.Granit, H.R.Hartlin, G.Wald Fotoreseptörlerin fonksiyonları.
1968 R.W.Holley, H.Gobind, M.W. Nirenberg Protein sentezinde genetik kodların çalışması.
1969 M.Delbrück, A.D.Hershey, E.Luria Bakteriyofajların hakkında yayınlar
1970 J.Axelrod. S.Bernard Katz, Ulf von Euler, Earl W.SutherlandAMP’nin metabolizmadaki önemi
1971 E.SutherlandAMP’nin metabolizmadaki önemi
1972 Porter,R.R, Edelman,G.Mİmmunoglobulinler üzerinde sütrüktürel çalışmalar.
1973 K.Von Frisch, K.Lorenz, N.Timbergen Evolusyon ve analoji üzerinde çalışmalar
1974 C.de duve, G.E.PaladeHücre anatomisi,sitokrom ve mitokondrialar hakkında yayınlar
1975 D.Baltimore, R.Dulbeco, H.M. TeminRNA’ya bağlı DNA polimerase üzerinde
1976 Baruch BlumbergSerum hepatiti.
1976Daniel C.Gajdusek Latent virus hastalıkları
1977 Rosalyn YellowRadio immunoloji üzerinde çalışmalar
1977Andrew Schally, Roger GuilleminÜç ayrı hormon serbest bırakma faktörleri üzerinde araştırmalar
1978 N.O.Smith, D.Nathans, W. ArberRestriksiyon enzimlerinin bulunması ve bunların kullanılması
1980 B.Benarerraf, G.Snell, J.DaussetHistokompatibilite antijenlerinin bulunması
1980P. Berg, W.GilbertRekombinant DNA teknolojisinin gelişmesi
1980F.SangerDNA sekans analizlerinin yapılması.
1982 A.KlugKristalografik elektron mikroskobun gelişmesi, virus yapısının aydınlatılması

1984

C.Milstein, G.J.F.KöhlerMonoklonal antikorların elde edilmesi.
1984N.K.Jerneİmmunolojide teorik çalışmalar
1986 E.Ruska Transmisyon elektron mikroskobunun gelişmesi

1987

S.Tonegawa Antikor çeşitliliğinin genetik prensipleri.

1988

J.Deisenhofer, R.Huber, H.MichelBakteri membranlarnda fotosentetik reaksiyon merkezleri.
1988G.Elion, G.HitchingKanser, malarya ve viral infeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçların geliştirilmesi
1989 J.M.Bishop, N.E.Varmus, S.AltmanOnkogenlerin bulunması
1989T.R.CechKatalitik RNA’ların bulunması
1990 J.E.Murrayİmmunsupresif ajan kullanarak transplantasyon
1992 E.H.Fisher, E.G.KrebsProtein kinasenin bulunması
1993 R.J.Robets, P.A.SharpDNA’nın farklı segmentlerindeki genler
1993 K.B.MullısPCR’nin bulunması
1993 M.SmıthSite directed mutagenezis