A1 Medium

A-1 Medium (Merck 1.00415)

EPA ve SMWW yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde sularda fekal koliform aranması/ sayılması için selektif sıvıı besiyeri olarak kullanılır.

A1 Medium güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from Casein 20,0 g/L; Lactose 5,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Salicin 0,5 g/L ve Triton X 100 1,0 mL/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki laktoz, kazein ve salisin besin maddesi iken, NaCl ozmotik dengeyi sağlar, Triton X 100 ise deterjan olarak görev yapar.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, tek kuvvette 31,5 g/L ve çift kuvvette 63,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde eritilir ve içlerinde ters çevrilmiş Durham tüpü bulunan uygun büyüklükteki tüplere 10'ar mL dağıtılıp, otoklavda 121 oC'da 10 dakika sterilize edilir. Sterilizasyon sonrası 25 oC'da pH'sı 6,9±0,2'dir. Hazırlanmış besiyeri berrak, hafifçe menevişli ve sarımsı renktedir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 15,8 L besiyeri (1587 adet tüp/10 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Gaz

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

+

Escherichia coli ATCC 8739

iyi/ çok iyi

+

Enterococcus faecalis ATCC 19433

– / orta

Enterobacter aerogenes ATCC 13048

– / orta

+ / –

Bacillus subtilis ATCC 6633

Aeromonas hydrophila ATCC 7966

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Cat. No

Ambalaj

A 1 Medium

1.00415.0500

500 g

Kaynaklar

Andews, W. H., Pressnell, M. W. 1972. Rapid Recovery of Escherischia coli from estuarine water. Appl. Microbiol. 23:521-523.

Andrews, W. H., Diggs, C. D., and Wilson, C. R. 1975. Evaluation of a medium for the rapid recovery of Escherischia coli from shellfish. Appl. Mikrobiol. 29: 130-131.

Standridge and Delfino. 1981. Appl. Environ. Microbiol. 42: 918

Eaton, A. D., Clesceri, L. S. and Greenberg, A. E. (ed.). 1995. Standard methods for the examination of water and wastewater, 19th. Ed. APHA, Washington D.C.

Vanderzant, C., and Splittstoesser, D. F. (ed.). 1992. Compendium of methods for the microbiological examination of food, 3rd ed. APHA Washington D.C.

Association of Official Analytical Chemists. 1995. Bacteriological analytical manual, 8th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD

 

 


Escherichia coli

 


Kontrol tüpü

Hazırlanmış besiyeri berrak, hafifçe menevişli ve sarımsı renktedir.

 

 


 Bu sayfa 7614 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader