Glikoz Broth (% 50)

Hazır ticari besiyeri değildir. Ozmofilik–ozmotolerant mayaların analizinde kullanılan bu çözeltinin hazırlanması için önce erlene 100 mL su konulur, su seviyesi işaretlenir, su boşaltılıp 50 g glikoz (dextrose monohidrat; Merck 1.08342) ve 0,5 g yeast extract (maya ekstraktı; Merck 1.03753) tartılır, üzerine işaretli yere kadar damıtık su konulur ve ısıtılarak eritilir. Tüplere 10'ar mL dağıtılıp otoklavda 121 o C' da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Glikozun monohidrat formda olması önemli değildir. EMS yöntemine göre bu besiyerinde ozmofilik ve ozmotolerant mayalar beraberce sayılır.

Bu sayfa 4815 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader