Diğer Gram Negatif Kokobasiller

01. Calymmatobacterium granulomatis

Bu cinsi temsil eden tür önce Donovania granülomatis diye adlandırılmıştır. Bugün ise Calymmatobacterium granulomatis adı kullanılır.

Geniş kapsüllü, 0.5 –1.5 µm en ve 1-2 µm boyda, Wright boyası (Merck 1.01383) ile boyandığında pembe kapsül ile çevrili mavimsi mor renkte kokobasiller olarak görülür. Lezyondan alınan örneklerle yapılan preparatlarda mononükleer hücreler içinde Donovan adı verilen cisimcikler görülür.

Cinsel ilişki ile bulaşan ve Granuloma inguinale adı verilen, genital granülomatöz doku yapan ve ülserasyon ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Görülme yerleri; ağız, yüz, ense, genital bölgeler ve hematojen yayılma ile iç organlar olabilir.

Laboratuvar tanısı; ülserasyon bölgelerinden alınan örneklerden Wright boyası incelemesi yapılarak hızlı tanı konulabilir. Embriyonlu yumurta sarı kesesine ekim veya içine yumurta sarısı eklenmiş besiyerine ekilerek 72 saat içinde üretilebilir. Ayrıca deri testi ve Kopleman birleşmesi testi çabuk sonuç verebilir.

02. Streptobacillus moniliformis

Pleomorfizim özellikli bundan dolayı; kısa yuvarlak kok, mekik şeklinde, dallanmalar gösteren kokobasildir. Sporsuz, hareketsiz, kapsülsüz, fakültatif anaerop, Gram negatif bir bakteridir. Kültürlerinde L- formu dönüşümü çabuk olur. Kültürlerde üremesi için zenginleştirilmiş besiyerleri %10 CO2 ortamı ister. Kimyasal maddelere dayanıksızdır.

Streptobacillus moniliformis, farelerin ve kemiricilerin nazofarinks mukozasında flora elamanıdır. Fare ısırması ile insanda klinik formda Haverhill hastalığı adı verilen hastalığı yapar.

03. Chromobacterium violaceum

Gram negatif, kutupsal boyanma gösteren, hareketli , fakültatif anaerop, 0.6 – 0.9 x 1.5- 3.0 µm boyunda, oksidaz pozitif, katalaz pozitif, indol ve voges- proskauer negatif, sitrat pozitif katı besiyerinde mor renkli koloniler yapan kokobasildir. Toprak ve suda doğal olarak bulunurlar.

İnsanlarda fırsatçı patojen olarak, idrar yolu enfeksiyonları, deri altı ve iç organ abselerine neden olabilir.

04. Capnocytophaga

İnsanda normal boğaz flora elamanı olan, fakat direnci kırılanlarda fırsatçı patojen olarak çeşitli enfeksiyonlara neden olabilen bir bakteridir.

Capnocytophaga, sporsuz, kapsülsüz, kolonileri kayma hareketli, fakültatif anaerop, zor üreyen ve kolonileri beyaz veya sarı pigmentli olabilen bakteridir.

05. Mobilincus

Normal vajina florasında bulunabilen, gram negatif, anaerop, zor üreyen bir bakteridir.


Bu sayfa 31408 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader