Coliform Agar ; Chromocult

Chromocult Coliform Agar (Merck 1.10426)

EPA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakteriler ve E. coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Peptone 3,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; NaH2PO4 2,2 g/L; Na2HPO4 2,7 g/L; Sodium pyruvate 1,0 g/L; Tryptophane 1,0 g/L; Sorbitol 1,0 g/L; Tergitol-7 0,15 g/L; Chromogenic mixture 0,4 g/L; Agar-agar 10,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşiminde bulunan seçilmiş peptonlar, piruvat ve fosfat tampon ağır hasar görmüş koliform bakterilerin kendilerini onarmalarını sağlarken tergitol-7, Gram pozitiflerin ve bazı Gram negatiflerin gelişimini baskılar. Koliform grup bakteriler için karakteristik olan ß-D-galactosidase enzimi Salmon-GAL kromojenik substratını parçalayarak koliform bakterilerin pembemsi kırmızı koloni oluşturmasını sağlar. Bileşimdeki X-Glucuronide substratı ise E. coli için karakteristik olan ß-D-Glucuronidase enzimi tarafından parçalanır. Böylece E. coli koliform bakteri olarak Salmon-GAL'i parçalaması yanında X-Glucuronide substratını da parçalayarak diğer koliform bakterilerden koyu mavi-menekşe renkli koloni oluşturması ile ayrılır. Besiyeri bileşimindeki triptofan varlığı doğrudan koloni üzerinde indol testi yapılmasına izin verir.

Chromocult Coliform Agar besiyerinde diğer Gram negatifler renksiz koloni oluştururlar. Bunlardan bir kısmı ß-D-Glucuronidase aktivitesi nedeni ile açık mavi-turkuaz renkli koloniler meydana getirirler. Gıda analizlerinde özellikle Pseudomonas ve Aeromonas türleri başta olmak üzere yoğun bir refakatçi flora kontaminasyonu var ise kaynatarak yapılan sterilizasyon sonrasında besiyeri 45-50 oC'a soğutulup cefsulodin ilavesinin besiyerinin selektivitesini artıracağı literatürde belirtilmektedir. İlave edilecek cefsulodin miktarı 1 litre besiyeri için yayma ve dökme yöntemleri ile ekim yapıldığında 5 mg; membran filtre ekimlerinde 10 mg olmalıdır. 5 mg Cefsulodin, 1 mL damıtık su içinde çözülerek besiyerine ilave edilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 26,5 g/L olacak şekilde damıtık su içinde yaklaşık yarım saat süre ile karıştırılarak kaynatılır ve soğuyunca steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Besiyerinde oluşabilecek bulanıklık besiyeri performansını etkilemez. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri opalesent (meneviş, yanardöner) ve sarımsı renktedir. Sterilizasyon sonrası 25 oC'da pH'sı 6,8±0,1'dir. Buzdolabında, ışık almayacak şekilde ve kurumayı önlemek üzere strech film ile sarılarak 6 ay depolanabilir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 18,8 L besiyeri (1509 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmalar

% Geri

Geli

Koloni rengi

Salmon

X- Glu

İ

Esch. coli ATCC 11775

≥ 70

iyi/ çok iyi

koyu mavi-menekşe

+

+

+

Citr. freundii ATCC 8090

≥ 70

iyi/ çok iyi

somon-kırmızı

+

Esch. coli DSMZ 502

≥ 70

iyi/ çok iyi

mavi-menekşe

+

+

Salm. enteritidis ATCC 13076

limit yok

orta /çok iyi

renksiz

Ent. faecalis ATCC 19433

≤ 0,01

yok

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

Chromocult Coliform Agar

1.10426.0500

500 g

Bactident Indole (dropper bottle)

1.11350.0001

1 x 30 mL

KOVÁCS Indole Reagent

1.09293.0100

100 mL

Cellulose-mixed-ester-GNG membrane filters

Gelman 66278

Cellulose-mixed-ester-ME 25/21

Schleicher & Schüll 406870

Kaynaklar

Frampton, E.W., Restaino, L. a. Blaszko, L.: Evaluation of ß-glucuronidase substrate 5-bromo-4-chloro-3-indol-ß-D-glucuronide (X-GLUC) in a 24 hour direct plating method for Escherichia coli. − J. Food Protection, 51; 402-404 (1988).

Kilian, M. a. Bülow, P.: Rapid diagnosis of Enterobacteriaceae. I. Detection of bacterial glycosidases. − Acta Pathol. Microbiol. Scand. Sect. B 84; 245-251 (1976).

Le Minor, L. a. Hamida, F. Ben: Advantages de la recherche de la ß-galactosidase sur celle de la fermentation du lactose en milieu complexe dans le diagnostic bactériologique, en particulier des Enterobacteriaceae. − Ann. Inst. Pasteur (Paris), 102; 267-277 (1962).

Manafi, M. a. Kneifel, W.: A combined chromogenic-fluorogenic medium for the simultaneous detection of total coliforms and E. coli in water. − Zentralabl. Hyg. 189; 225-234 (1989).

Ossmer, R., Schmidt, W., Mende, U.: Chromocult Coliform Agar. − Influence of Membrane Filter Quality on Performance. − XVII Congresso de la Sociedad, Granada (1999).

New Zealand Dairy Industry: Microbiological Methods Manual, Section 48: Product Test Methods − Enteric Indicator Organisms. − NZTM 2; 48.5.1-48.5.10 (1998).

Citrobacter freundii ATCC 8090

Escherichia coli ATCC 11775


Bu sayfa 6479 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader