Envirocheck Contact TVC

Envirocheck Contact TVC (Merck 1.02149)

Envirocheck Contact Total Viable Counts

Genel Bilgiler

Envirocheck Kontak Slaytları, in vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde ve HACCP planları içindeki CCP'lerde düzgün yüzeyler ile sıvılarda mikrobiyel hijyen kontrolü için kullanılır. Kullanım öncesinde slaytlarda kuruma ve kontaminasyon kontrolü yapılmalıdır.

Slaytlar, vida kapaklı polikarbonat kaplarda kullanıma sunulmaktadır. Vidalı kapak açılır ve agar yüzeyi analiz edilecek yüzeye deydirilir. Sonra diğer yüzeydeki agar için işlem tekrarlanır. Slayt, kendi orijinal kabına yerleştirilip, vidalanır ve inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonunda var/yok ya da sayım sonucu, HACCP kuralları içinde değerlendirilir.

Kontak slaytlar ile yüzeydeki mikroorganizma varlığının %50'sinin slayda geçtiği kabul edilir. Slayt alanı 9 cm2'dir. Buna göre analiz edilen yüzeyde 1 cm2 alandaki sayım sonucu, 2 ile çarpılıp 9'a bölünerek 1 cm2'deki mikroorganizma sayısı (kob/ cm2) hesaplanır.

Sıvı örneklerle çalışıldığında, kontak slayt 5-10 saniye süre ile sıvıya daldırılır, fazla suyun kendiliğinden akması beklenir ya da temiz bir absorban kâğıda deydirilerek fazla su uzaklaştırılır. İnkübasyon sonrası ürün kutusunda bulunan kullanma kılavuzundaki gösterimler ile kıyaslanarak sıvıdaki mikroorganizma sayısı tahmini olarak belirlenebilir.

Envirocheck kontak slaytlarında, çalışanların 2 parmak ucundaki mikroorganizma yükü de belirlenebilir.

Değerlendirmesi yapılmış slaytlar, uygun bir dezenfektan ile (örneğin Extran MA 4; Merck 1.07551) ile ya da uygun bir kap içinde otoklavlanarak sterilize edildikten sonra atılmalıdır.

Envirocheck Kontak Slaytlarının kullanılış şekli hakkında görsel açıklama için burayı tıklayın .

Kullanım şekli

Bir yüzünde Nutrient Agar , diğer yüzünde TTC katkılı Nutrient Agar olan kontak slayttır.

Kalite kontrol

Test Mikroorganizmaları

Nutrient Agar w/TTC

Nutrient Agar

Escherichia coli ATCC 8739

iyi gelişme

iyi gelişme

Staphylococcus aureus ATCC 6538

iyi gelişme

iyi gelişme

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

iyi gelişme

iyi gelişme

Bacillus subtilis ATCC 6633

iyi gelişme

iyi gelişme

Aspergillus niger ATCC 16404

iyi gelişme

iyi gelişme

Ürün bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Envirocheck Contact TVC

(Total Viable Counts)

1.02149.0001

1 x 10 slayt


Bu sayfa 9493 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader