Fluorocult VRB (Violet Red Bile) Agar

Fluorocult® VRB Agar (Merck 1.04030)

VRB-MUG Agar

BAM yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform bakteriler ve özellikle Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

VRB-MUG Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone 7,0 g/L; Yeast Extract 3,0 g/L; Lactose 10,0 g/L; NaCl 5 g/L; Ox Bile (Bile Salt Mixture) 1,5 g/L; Neutral Red 0,03 g/L; Crystal Violet 0,002 g/L; MUG 0,1 g/L; Agar-agar 13,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşiminde bulunan safra tuzları ve kristal viyole başta Gram pozitifler olmak üzere refakatçi floranın gelişimini inhibe ederken, laktoz pozitif bakterilerin varlığı pH indikatörü ile koloni renginin kırmızıya dönüşmesi ve safra asitlerinin koloni etrafında çökelti oluşturması ile belirlenir. Dolayısıyla 30-32 ya da 35-37 oC'da 18-24 saat süren inkübasyondan sonra 1-2 mm çapında kırmızımsı bir presipitat zonu ile çevrili kırmızı koloniler, Enterobacteriaceae familyasının laktoz pozitif üyeleri olan koliform grup bakteriler olarak sayılır.

Enterokoklar ve koliform grup dışındaki Klebsiella türleri bu besiyerinde toplu iğne başı büyüklüğünde küçük pembe koloniler oluştururlarken, laktoz negatif olan Enterobacteriaceae üyeleri renksiz koloniler meydana getirirler. Laktozdan başka şeker içeren ve özellikle sıvı gıdaların doğrudan ekiminde Enterobacteriaceae familyasının başka türleri atipik koloniler oluşturabilir.

İnkübasyon sonrasında koliform grup bakteriler arasında uzun dalga boylu UV el lambası ile (Merck 1.13203) ile floresan verenler E. coli olarak işaretlenir. Kolonilerin floresan ışımayı dağıtması nedeni ile gerçekte olduğundan daha fazla E. coli sayılmasından sakınmak için inkübasyon 18 saati geçmemelidir. Var/yok esaslı testlerde inkübasyon süresi 24 saat olabilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 39,6 g/L olacak şekilde damıtık su içinde karıştırılarak kaynatılır ve kaynama başladıktan sonra en çok 2 dakika daha kaynama sıcaklığında tutulup, soğuyunca steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Sterilizasyon, kaynar su banyosunda besiyerini eritirken yapılmış olur. Mikrodalga fırında kaynatılarak sterilize edilebilir. Sterilizasyon sonrası 25 oC'da pH'sı 7,4±0,2'dir. VRB Agar besiyerinin aşırı ısıtılmasından kaçınılmalıdır. Aşırı ısıtma selektiviteyi azaltır. Kaynar su banyosundaki ısıl işlem etkinliğinin sağlanması için besiyerinin 250 mL'den fazla hacimlerde hazırlanmaması önerilir. Hazırlanmış besiyeri parlak ve karanlık kırmızı renklidir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 12,6 L besiyeri (1010 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Koloni Rengi

Çökelti

MUG

Escherichia coli ATCC 11775

iyi/ çok iyi

kımızı

+

+

Enterobacter aerogenes ATCC 13048

iyi/ çok iyi

kırmızı

+ / –

Salmonella gallinarum NCTC 9240

iyi/ çok iyi

renksiz

Shigella flexneri ATCC 29903

iyi/ çok iyi

renksiz

Yersinia enterocolitica ATCC 9610

orta/ çok iyi

renksiz

Staphylococcus aureus ATCC 6538

yok

Micrococcus luteus ATCC 9341

yok

Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435

yok

Bacillus cereus ATCC 11778

yok

Lactobacillus plantarum ATCC 14917

yok/ zayıf

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Fluorocult VRB Agar

1.04030.0500

500 g

UV Lamp (366 nm)

1.13203.0001

1 adet

Enterobacter aerogenes ATCC 13048

Escherichia coli ATCC 11775


Bu sayfa 7681 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader