Anaerocult C mini

Anaerocult® C mini (Merck 1.32370) CE

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, standart boydaki 1-2 Petri kutusu alacak özel torbada mikroaerofilik ortam sağlamak için kullanılan kâğıt poşet içinde kimyasal madde karışımıdır.

Poşet içindeki serbest kristal silica (kiselgur), sağlığa zararlıdır. Hasar görmüş poşet içeriği solunmamalıdır. Tekrarlı solumalar sağlığa ciddi zarar verebilir. Gözle temasından kaçınılmalıdır.

Anaerocult C mini güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Kieselguhr, Iron powder, Citric acid, Sodium carbonate

Etki şekli

Atmosferik oksijen kimyasal olarak bağlandığı için hidrojen ile reaksiyona girmez. Kimyasal bileşimin konulduğu özel kâğıt, ilave edilen suyun tam olarak difüzyonuna, atmosferik oksijenin kimyasal olarak bağlanmasına ve CO2 çıkmasına olanak sağlar. Bu şekilde anaerobik kavanozda oksijen azalırken, CO2 miktarı artar.

Başta Campylobacter olmak üzere Neisseria, Capnocytophaga, Haemophilus türleri ve Eikenella corrodens gibi mikroaerofilik/ kapneik mikroorganizmalar, gelişmeleri için anaerobik kavanoz içinde hacim olarak % 8-10 CO2 ve % 5-6 oksijen son konsantrasyonuna gerek duyarlar. Anaerocult C, bu konsantrasyondaki gaz atmosferini sağlar. Katalist kullanılan diğer sistemlerden farklı olarak açığa çıkan enerji az olduğu için kavanozda istenmeyen sıcaklık yükselmesi olmaz ve böylece mikroorganizmaların zarar görmesi engellenir.

Hazırlanması ve uygulanması

Reaksiyonun başlaması için sadece su ilavesi yeterlidir. Petri kutuları özel inkübasyon torbasına yerleştirildikten sonra Anaerocult C poşetine, poşetin her yanını ıslatacak şekilde 3 mL su ilave edilir ve süzülmeden özel inkübasyon torbasına yerleştirilir. Torba, hızla tam olarak kapatılır ve istenilen sıcaklıkta inkübasyona bırakılır. Eğer sadece 1 Petri kutusu ile çalışılacaksa torbanın içine boş 1 Petri kutusu konulması gerekir.

Depolanması

15-25 oC'da ve nem almayacak bir ortamda tutulmak üzere, son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile yapılacak analiz sayısı

Her poşet 1 defa kullanılabilir. Buna göre 1 paket içeriği ile 25 defa mikreoaerofilik ortam sağlanır.

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Anaerocult C mini

1.13682.0001

25 Anaerocult C mini, 25 özel inkübasyon poşeti


Bu sayfa 5839 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader