Genel Bilgiler

Mikrobiyolojinin hemen tüm dallarında bir materyalde ne sayıda mikroorganizma bulunduğu önemlidir. Genel olarak mikroorganizmaların canlı olanlarının sayısı önemli iken, özelikle gıda mikrobiyolojisinde hammaddeye ilişkin genel bir kalite kriteri olarak mikroskobik yöntemler ile canlı ve ölü mikroorganizma beraberce sayılabilir.

Mikrobiyoloji.org sitesi -özellikle gıda mikrobiyolojisi açısından- farklı mikroorganizmaların farklı yöntemlerle sayılması konusunda çok zengin bir içeriğe sahiptir. Özel mikroorganizma gruplarının (koliform grup, maya ve küf vb.) sayımları, kendi bölümlerinde verilmiştir.

Aşağıda site içinde genel içerikli dosyaların bağlantıları konu ve kitap tarih sıralaması ile görülmektedir

Analiz için Örnek Alınması

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları Kitabı

Analiz için Örnek Alınması

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

Bakterilerde Üremenin Ölçülmesi

Temel Mikrobiyoloji Kitabı

Bitki Enfeksiyon Yöntemi ile Rhizobium Sayımı

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

Biyolüminessens Yöntemi

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

Ekim ve İnkübasyon

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları Kitabı

Elektronik Parça Sayımı

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

En Muhtemel Sayı Yöntemi

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları Kitabı

En Muhtemel Sayı Yöntemi

Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı

En Muhtemel Sayı Yöntemi

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

Homojenizasyon ve Seyreltme

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları Kitabı

Katı Besiyeri Kullanılan Yöntemler

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları Kitabı

Katı Besiyeri Kullanılan Yöntemler

Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı

Katı Besiyeri Kullanılan Yöntemler

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

Membran Filtrasyon

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları Kitabı

Membran Filtrasyon

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

Membran Filtrasyon

Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı

Metabolizmaya Dayalı Analizler

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları Kitabı

Metabolizmaya Dayalı Analizler

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

Mikroorganizma Sayımı

Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı

Mikroskobik Sayımlar

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları Kitabı

Mikroskobik Sayımlar

Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı

Mikroskobik Sayımlar

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

Standarda Dayalı Sayım Yöntemleri

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Kitabı

Titre Belirlenmesi

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları Kitabı

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous, 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa."

Temel Mikrobiyoloji; "Genişletilmiş İkinci Baskı. Prof. Dr. Mustafa Arda. Medisan Yayın Serisi no 46. 2000. Medisan Yayınevi, Ankara"

Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları; "Genişletilmiş 2. Baskı; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını 2000. Sim Matbaası, Ankara 522 s"

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri; "2. Baskı. Prof. Dr. Velittin Gürgün, Doç. Dr. Kadir Halkman. 1990. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no 7. Ankara"


Bu sayfa 19302 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader